Segiaetud võõrsõnad (I)

Moodusta segi aetud tähtedest sulgudes antud tähendusega võõrsõna ja lisa selle antonüüm.

tiklismipot (elurõõmus) ....................................... .......................................
ronihomaa (kooskõla) ....................................... .......................................
tikudovirpne (viljakas) ....................................... .......................................
ligonoile (mõistuspärane) ....................................... .......................................
tipaatinaa (vastumeelsus) ....................................... .......................................
tüsenes (osade ühendamine) ....................................... .......................................
trentakasb (mõtteline) ....................................... .......................................

 

 

2006

noorem, keskmine

lõppvoor