Paronüümid I

Paronüümid on kõlalt sarnased, nt erineva tähendusega sõnad. Kirjuta punktjoonele paronüüm, mille tähendus ühtib numbri järel oleva seletusega. Valida saab punktjoone all esitatud paronüümivariantide vahel.

 

1) mõnikord ......................................

vahel, vahest

2) mitte kedagi eelistav ......................................

erapooletu, erapoolik

3) käte abil kasutama ......................................

käsitlema, käsitsema, käsitama

4) ligikaudne ......................................

orienteeruv, orienteeriv

5) ehitamise tulemus ......................................

ehitus, ehitis

6) järgmisena ......................................

järgmiselt, järgnevalt

7) mingit ala elanikega täitma ......................................

asustama, asutama

8) harukordne. .....................................

erakordne, erakorraline

9) eriomadus ......................................

erisus, erinevus

10) reeglite või õpetuste kogu ......................................

juhend, juhis

 

2010

noorem

piirkonnavoor