Olümpiaadid

Emakeeleolümpiaadide ajalugu

Esimene kirjandusolümpiaad toimus 1963. aastal. Võistlused on sestpeale toimunud igal aastal, esialgu vaheldumisi keele ja kirjanduse alal. 2007/2008. õppeaastast hakati eesti keele olümpiaadi korraldama igal aastal ning olümpiaad toimub vaheldumisi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis

Esimesed kolm olümpiaadi olid täpsemalt piiritlemata temaatikaga, alates neljandast olümpiaadist on välja kuulutatud valdkond, mida sel aastal käsitletakse.

 
  Aasta Olümpiaadi teema Korraldaja, žürii esimees

I

1964  

Tartu ülikool

Gerda Laugaste

II 1966  

Tartu ülikool

Gerda Laugaste

III 1968  

Tartu ülikool

Gerda Laugaste

IV 1970 Sõnavara

Tartu ülikool

Gerda Laugaste

V 1972 Morfoloogia

Tartu ülikool

Toom Õunapuu

VI 1974 Ortograafia ja interpunktsioon

Tartu ülikool

Toom Õunapuu

VII 1976 Grammatiliste kategooriate seosed

Tartu ülikool

Toom Õunapuu

VIII 1978 Sõnavaratundmine ja sõnastusevead. Pühendatud A. H. Tammsaarele

Tartu ülikool

Toom Õunapuu

IX 1980 Süntaks ja sõnastusoskused

Tartu ülikool

Toom Õunapuu

X 1982 VÕKi otsuste rakendumise jälgimine

Tartu Ülikool

Toom Õunapuu

XI 1984 Sõnavara

Tartu ülikool

Maia Rõigas

XII 1986 Keeleteooria

Tartu ülikool

Haldur Õim

XIII 1988 Nimed

Tartu ülikool

Valve-Liivi Kingissepp

XIV 1990 J. Aaviku keeleuuenduslik tegevus ja emakeeleõpetuse ajalugu. (Pühendatud J. Aaviku 110. sünniaastapäevale.)

Tartu ülikool

Ellen Uuspõld

 

XV 1992 Inglise laenud mingis väljaandes; (meie kandi) sildid, teated, kuulutused

Tartu ülikool

Jaak Peebo

XVI 1994 Emakeele avalik kasutamine meie igapäevases elus

Tartu ülikool

Reet Kasik

XVII 1996 Eesti keele variandid

Tartu ülikool

Jaak Peebo

XVIII 1998 Lauseõpetus

Tartu ülikool

Valve-Liivi Kingissepp

XIX 2000 Keele variatiivsus, kirjakeele ja kõnekeele vahekord

Tartu ülikool

Reet Kasik

XX 2002 Nimed ja nende uurimine

Tartu ülikool

Kersi Lepajõe

XXI 2004 Eesti keel ja Euroopa Liit

Tartu ülikool

Pire Teras

XXII 2006 Nüüdiskultuuri kajastusi eesti keeles

Tartu ülikool

Külli Habicht

XXIII 2008 Keele muutumine

Tartu ülikool

Maigi Vija

XXIV 2009 Toimiv emakeel ja tekstimaailm

Tallinna ülikool

Jüri Viikberg

XXV 2010 Meedia keel

Tartu ülikool

Kersti Lepajõe 

XXVI 2011 Igapäevasuhtluse keel

Tallinna ülikool

Jüri Viikberg

XXVII 2012 Keel ja arvuti

Tartu ülikool

 Kadri Muischnek

XXVIII 2013 Õigekeelsus keelemaastikul, meedias ja mujal

Tallinna ülikool

Reili Argus

XXIX 2014 Sõnavara õpilase pilguga

Tartu ülikool

Kristel Ress

XXX 2015 Ilus eestikeelne lause

Tallinna ülikool

Merilin Aruvee, Helin Puksand

XXXI 2016 Nimed minevikus ja tänapäeval

Tartu ülikool

 Helen Plado 

XXXII 2017 Stiil ja sõnavara

Tallinna ülikool

Merilin Aruvee

XXXIII 2018 Eesti keel kui riigikeel

Tartu ülikool

Katrin Kern

XXXIV 2019

Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus

Tallinna ülikool

Merilin Aruvee

 

Lühike ülevaade olümpiaadide ajaloost on esitatud Maia Rõigase artiklis "Eesti keele õpetamise metoodika Tartu ülikoolis"  kogumikus "200 aastat eesti keele ülikooliõpet" (Tartu, 2003). Alates 2002. aastast toimunud olümpiaadide kohta leiab teavet Tartu ülikooli teaduskooli leheküljel emakeelolümpiaadide arhiivist (https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-arhiiv)