Leia õige võõrsõna

Loetelus on 11 sõna. Kasuta neid sõnu järgnevas tekstis.

polüglott

ankeet

kandidaat

sekretär

esperanto

ampluaa

konkurss

ressurss

boss

šarmantne

perfektne

 

Väikese toiduainetetööstuse .................................... kuulutas välja avaliku ................................... uue ja noore ............................... leidmiseks. Ettevõttel ............................ jätkus. .................................. vooris kokku hulganisti, kõigil ...................... näpus. Kümmekonna edukama seast jäi lõpuks sõelala Karmen. Ta tutvustas end kui .................................., kelle teadmiste .......................... ei ole millegagi võrreldav. Karmen valdavat ............................................. inglise, saksa, hispaania, prantsuse, portugali keelt ning ka kõiki soome-ugri keeli. Lisaks ..........................., sest sealgi olevat ta ju mitu aastat elanud.

 

Küsimus:

Miks ei saa Esperantos elada, kui seda keelt saab rääkida?

 

 

2006

noorem

lõppvoor

See also: võõrsõnad