Laensõnade muganemine

Praegu on inglise keelel suur mõju eesti keelele. Varemgi on eesti keel võõra(ste) keel(t)e pealetungile pidanud vastu panema. Enamasti on olnud tulemuseks laensõnad. Tõsi, need on häälduse poolest muganenud. Võtke näiteks selliste kirjanduslike tegelaste nimed nagu Jorh, tegelikult Georgiks ristitud, Kniks-Mariihhen (Mariechen) ja "Muhu monoloogide" Tähve (mugandus Stefanist).

 

Kasuta nimedega toimunud muutusi võtmena järgmiste saksa laensõnade originaalkuju leidmisel. Pane eesti sõnade järjekorranumbrid vastavate saksa sõnade ette.

 

1. jorjen    Krach
2. kiiker    Nerv
3. krahh    Pantoffel
4. miider    Stufe
5. närv    Kieker
6. pantohvel    Sofa
7. pärlmutter    Stift
8. sohva    Georgine
9. tihvt    Perlmutter
10. tuhv    Mieder

Nimeta 4 häälikumuutust, mis laenamisel on toimunud.

1) ......................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

4) ......................................................

 

 

2004

noorem

lõppvoor