Segiaetud võõrsõnad

Taasta segi aetud tähtedest võõrsõnad, abiks on ülakomade vahel olev tähendusseletus. Kirjuta ka taastatud sõna võõrsõnaline antonüüm.

Küsimuste arv:8
Avatud:alati
Lävend:51 %
Tagasi liikumine:lubatud