Kääna ja vääna

  1. Millise eestikeelse nimisõna ainsuse nimetava ja omastava käände vormis pole ainsatki ühist tähte?
  2. Leia neli sõnavormi, millega saab samal ajal väljendada nii ainsust kui ka mitmust.
  3. Nimeta sõna, mis on nimetavas käändes sama nii ainsuses kui ka mitmuses.
  4. Milline on ainsuse vorm sõnast andmed?
  5. Milline on mitmuse omastava vorm sõnast mesi?
See also: Svea Tarkin