Imelikud sõnad

Aastal 2002 toimus sõnavõistlus, et täita lünki eestikeelses Euroopa Liidu sõnavaras. Otsiti eestikeelseid vasteid kindlate mõistete tähistamiseks. Häid ettepanekuid saabus palju, kuid kõik keelehuviliste pakutud sõnad ei sobinud eesti keelde.

Leia iga sõna kohta vähemalt üks põhjus, miks see ei sobi eesti keelde.

  1. vurldimine (sõna globaliseerumine asemel)
  2. shmässimine (sõna integratsioon asemel)
  3. eie (sõna nulltolerants asemel)
  4. suppistumine (sõna globaliseerumine asemel)
  5. tidelivinks (sõna ad hoc-komisjon asemel)
  6. lauslaiamine (sõna globaliseerumine asemel)
  7. halbseisparandus (sõna kriisikorraldus asemel)
  8. globimine (sõna globaliseerumine asemel)
  9. mõgõp (sõna globaliseerumine  asemel)
  10. pullinull (sõna nulltolerants asemel)

2006

noorem, keskmine

lõppvoor