Avasta ja leiuta

Järgnevatesse lausetesse tuleb lisada kas verb avastama või leiutama  õiges vormis.

Me pole kohustatud jalgratast uuesti            ja teiste kibedaid kogemusi vahepeal kordama.
Kuni ta ühel päeval   et pajukoor annab lahtikoputamise järel end ettevaatlikult lahti keerata.
Ta püüdis oma tunnetes          ja sõnastada uusi tahke, uitas mõtetega siia-sinna.
Kell 00.26    meie radarjaam kaks suure kiirusega rannale lähenevat mootorpaati.
Lähme matkale, et koos midagi põnevat    
Küsida ei julgenud, kuid siis    mööda lae äärt mineva telefonijuhtme ja läksin sinna kus temagi.
Enne trükikunsti    kirjutati kõik raamatud käsitsi.
Aga vaevalt teate seda, et teie kasvandiku Erika Beermanni sõrmejäljed    mõrvatoa ukselingilt?
Nad pole ikka osanud veel elusat mammutit     – tegelevad alles elektroonikaga.

Mille poolest verbide avastama ja leiutama kasutamine erineb?

 

2010

noorem

lõppvoor