Õigekiri ja kirjavahemärgid

Keelehuvilistele on mõistagi selge, et keeleküsimused ei tähenda ainult õigekirja ja komade panemist, aga ega seegi mõistagi tähtusetu ei ole. Nii on ka olümpiaadiülesannet hulgas olnud ortograafiaküsimusi. Sagedasti on küsitud võõrsõnade õigekirja, aga ka teada-tuntud eesti ortograafia keerukohti on peamurdmiseks pakutud.