Teemad õpetajatele


Refereerimise ABC
Referaat Vikipeediasse, mitte sahtlisse!
Keeleabi otsimine veebist, eesti keele reeglid ja ametikirja vormistamine

 

Refereerimise ABC
Lektor Riina Reinsalu

Plagiaat ehk loomevargus on üks raskeimaid akadeemilise eetika rikkumisi, mis võib ette tulla ka õpilaste uurimistöödes. Kuigi plagieerida võidakse tahtlikult, esitades kas mugavusest, ajapuudusest või mõnel muul põhjusel kellegi teise tehtud töö või töö osi enda tööna, tuleneb plagiaat enamasti hoopis kirjutaja teadmatusest ehk puudulikest või vähestest refereerimis- ja viitamisoskustest. Töötoas tuuakse näiteid peamiste eksimuste kohta ning antakse juhiseid, kuidas õpetada õpilastele refereerimist ja viitamist. Töötoa ettevalmistamiseks palutakse tellijalt nende koolis tehtud uurimistöid.

 

Referaat Vikipeediasse, mitte sahtlisse!
Lektor Ann Siiman

Töötoas osalejad kirjutavad või täiendavad oma õppeaine teemadel Vikipeedia artikleid – see on hariv nii kirjutajatele kui ka Vikipeedia lugejatele! Nii jõuab korrektsete viidetega referaat Vikipeediasse, mitte ainult sahtlisse. Töötoas osalejatele on abiks video- ja kirjalik juhend. Lektor vastab jooksvatele küsimustele, annab tagasisidet ja aitab kõigil artiklitel Vikipeedia väärilisteks saada. Töötuba sobib kõigile õpilastele ja õpetajatele, kes Vikipeediaga esmast või lähemat tutvust teevad.

 

Keeleabi otsimine veebist, eesti keele reeglid ja ametikirja vormistamine
Nooremlektor Maigi Vija

Õpetajatele suunatud töötoas tutvutakse veebisõnastike ja teiste keeleressurssidega ning
käsitletakse ametliku e-kirja kirjutamist. Igal osalejal peab praktikumis olema laua-, süle- või
tahvelarvuti. Osalejate miinimumarv on 20.