Teemad


Keeleteadus on mitmekülgne valdkond, mistõttu on koolidele pakkuda lai valik teemasid. Valiku võib teha ette antud loetelust, kuid lisaks on oodatud konkreetsed ettepanekud tellijalt. Külalistunni pikkus kujuneb kokkuleppel, tunnist-paarist nelja-viieni. Teemasid saab tellida ka veebipõhistena.

Täiendame nimekirja pidevalt.