Keelefoorum

5.-6. novembril 2018

Swissôtel, Tallinn

Kaheksas keelefoorum võtab kokku keelevaldkonna olulised arengud Eestis, Lätis ja Leedus, pakkudes ülevaadet riikide keelepoliitikast, keelestrateegiate hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest. Missugused eesmärgid, mis roll ja mis vastutus on kavandamisel olevates visioonides ja strateegiates kanda riiklikul keelepoliitikal? Diskussioonide keskpunktis on haridus kui riigi keelekeskkonna kujundamise peamisi hoobasid. Töörühmades otsitakse lahendust Eesti keelevaldkonna sõlmprobleemidele nagu rahvusvahelistumise väljakutsed ja eesti õppekeele areng kõrghariduses, üldhariduskooli võimalikud arengumudelid keelepõhisest segregatsioonist väljumiseks, mitmekeelsuse väärtustamine jne.

Keelefoorumi korraldavad Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti keelenõukogu.

Palume oma osavõtust teatada 31. oktoobriks 2018 registreerides end veebivormi kaudu.