Projektid

Alates 2017. aastast läbiviidud ja käimasolevaid kaugseirega seotud projekte (loetelu ei pruudi olla lõplik):