Praktiline sissejuhatus andmete kättesaadavusest ja töötlusest

 

Alexander Kmochi ettekanne võimalikest kaugseire tasuta andmeallikatest ning nende andmete töötlemisest:

Where can I get free data about Earth, and what can I do with it?

Ettekanne toimus 2. mail 2019 Garage48 SpaceTech 2019 hackathon-i eelüritusel Tartus.