Copernicuse kaugseireandmete kalibreerimise ja valideerimise veebiseminar

Kuupäev: 
13.10.2021 (All day) - 15.10.2021 (All day)

Registreerimine, päevakava ja lisainformatsioon: https://ccvs.eu/events/ccvs-workshop-2021

Projeki CCVS raames toimub veebiseminar, kus esitletakse olemasolevat kalibreerimise ja valideerimise vahendeid Copernicuse satelliidiandmete jaoks, tuuakse välja puudused ja piirangud ning tehakse ettepanekuid olukorra parandamiseks.

TÜ Tartu observatoorium on üks 14 osapoolest Prantsuse kosmosekeskus ACRI-ST juhitud projektis CCVS (Copernicus Calibration and Validation Solution). Projekti eesmärgiks on kirjeldada Copernicus programmi Sentinel (nii parasjagu töötavate kui ka tulevikus käivitatavate) satelliitide poolt kogutavate kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise (kalibreerimise ja valideerimise e Cal/Val) üldpõhimõtted ning vajalik infrastruktuur.

Seminar toimub platvormil Worksup, allalaadimist ei vaja ning on ligipääsetav ka mobiili kaudu.