Teiepoolne tagasiside

Austatud klient!

TÜ Katsekoja eesmärk on pakkuda oma klientidele parimat teenust. Meile on Teie arvamus väga oluline ning seetõttu palume Teid leida aega ja täita allolev tagasiside küsimustik.

 

Palun hinnata järgmiseid aspekte 5-palli süsteemis, kus 1 – mitterahuldav,  2 – kehv,  3 – rahuldav, 4 – hea,  5 – väga hea