Edasiõppimise võimalused

Sellelt lehelt leiad otseviited neile magistriõppekavadele, kuhu geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ning geograafia bakalaureuseõppe tudengid on väga oodatud edasiõppima. Ära unusta, et sul on võimalus kandideerida ka teistele loodusteaduste valdkonna magistriõppekavadele. Küsi oma edasiõppimise võimaluste kohta lähemalt oma programmijuhilt.

GEOLOOGIA

Geoloogia magistriõppes omandad sügavamad teadmised Maa tekkest, selle arengust, siseehitusest, pindmistest protsessidest ja Maa üldistest toimimismehhanismidest. Geoloogia lõpetanu erialane tulevikukarjäär on väga mitmekesine. Saad spetsialiseeruda kas klassikalise geoloogia (paleontoloogia, stratigraafia, eluareng, mineraloogia) või rakendusgeoloogia (keskkonnageoloogia, geokeemia, hüdrogeoloogia) ning töötada nii era- kui riigisektoris Eestis kui mujal. Töötades geoloogina saad igapäevaselt tegeleda väga mitmesuguste oluliste keskkonnaprobleemide lahendamisega - joogivee saadavusest maavarade kaevandamiseni, geoloogilistest katastroofidest geoinformaatikani ja palju palju muud. Loe lähemalt!

GEOGRAAFIA 

Geograafia annab sulle laiapõhjalise looduse, inimühiskonna ja informaatikat ühendava hariduse, mis võimaldab karjääri luua teaduses, hariduses, poliitikas ja ettevõtluses. Võimalik on spetsialiseeruda kolmel erialal: 1) geoinformaatika ja kartograafia eriala on neile, keda huvitavad kaardid, kaugseire, geoinfosüsteemid, ruumiandmebaasid, ruumianalüüs, geograafiline modelleerimine ning andmete visualiseerimine; 2) inimgeograafia ja regionaalplaneerimise eriala valmistab ette planeerijaid ja ruumianalüütikuid, kes mõistavad hästi ühiskonnas toimuvaid protsesse; 3) loodusgeograafia ja maastikuökoloogia eriala valmistab ette keskkonna-tippasjatundjaid, kelle ülesanne on näha inimtegevuse ja looduse vastasmõju, tunda süvendatult klassikalise loodusgeograafia aspekte. Loe lähemalt!

LINNASTUNUD ÜHISKONNA GEOINFORMAATIKA (ingliskeelne)

Õppekava liidab geograafia ja IT, kus ruumiliste andmete abil püütakse mõista ja analüüsida kaasaegseid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid protsesse. Eriala valmistab ette ruumiandmete haldajaid ja analüütikuid erinevates eluvaldkondades. Suurt tähelepanu pööratakse üliõpilaste praktiliste oskuste arendamisele, mille tulemusena lõpetanu tunneb ning oskab valida ja kasutada geoinformaatika tööriistu ja kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Loe lähemalt!

UUS! KESKKONNAJUHTIMINE KLIIMAMUUTUSTE TINGIMUSTES (ingliskeelne

Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli uus ühisõppekava pakub väga mitmekülgset haridust säästva arengu, kliimamuutuste ja ringmajandusevaldkonnas. Õppekava pöörab suurt rõhku Euroopa rohelise kokkuleppe mitmekülgseks integreerimiseks õppekava erinevatesse ainetesse ning annab võimaluse saada diplom korraga kahest silmapastivast Eesti ülikoolist. Loe lähemalt!

GÜMNAASIUMI LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA

Tulevase gümnaasiumi loodusteaduste õpetajana saad mõtestada õpetamise ja õppimise olemust, avastada enda potentsiaali muutuste ellu kutsumisel ning õpilaste juhtumisel, võimaluse kujundada õpilastest aktiivsed maailmakodanikud, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, käituvad vastutustundlikult, on valmis võtma riske ja kasutama loovust ning oskavad pakkuda sisukaid lahendusi ühiskonnas olulistele loodusteadusliku sisuga probleemidele. Õpe kestab kaks aastat ning on enamuses seminaride, praktikumide ja praktika vormis. Valida saad sobiv eriala (bioloogia-, keemia, geograafia-, füüsikaõpetaja) lähtuvalt sellest, milline on Sinu eelnev õpitee ja millises valdkonnas Sina soovid muutust algata. Õpingute ajal on võimalus taotleda stipendiume. Loe lähemalt!

BIOLOOGIA JA ÖKOINNOVATSIOON

Kliimamuutused ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeval suurimad keskkonnaprobleemid. Kuna koos elurikkuse kaoga vähenevad looduse hüved (nt puhas õhk ja vesi, viljakas muld, tolmeldamine ja looduslik kahjuritõrje), on oluline leida ökoinnovaatlilisi lahendusi meie elukeskkonna parandamiseks. Bioloogia ja ökoinnovatsiooni õppekava eesmärk ongi koolitada loodust hästi tundvaid spetsialiste, kes kujunevad innovatsiooni ja loodushoidliku majanduse ning ühiskonna eestvedajateks Eestis ja Euroopas. Rahvusvahelise kogemuse saamiseks võid teise õppeaasta sügissemestri läbida hoopiski väliskõrgkoolis õppides või praktikal olles. Loe lähemalt!

 

back forward