6. Lõike järgi õmmeldud nukk

Lõike järgi nuku õmblemine vajab päris head õmblusmasina kasutamise ja pisidetailide ühitamise oskust ning seda käesolev õpiobjekt ei käsitle.

Lõigete järgi õmmeldud nukkude lõikeid, nukuriiete lõikeid ja detailseid tööjuhiseid võid leida erinevatest käsitööraamatutest ning –ajakirjadest.

Mõned näited:

  • Artla, T. (Koost). (2003). Rahvuslik nukk. Tallinn: TPÜ Kirjastus.
  • Kalle, M. (2007). Lapsepõlve parimad nukud. Käsitöö, talv, lk 14-16 ja 39-41.
  • Tammes, L. (2012). Suur nukuriiete raamat. Tallinn: TEA Kirjastus.
  • Uus, I. (2012). Noppeid kihnu näputööst. Mõnõd noppõd Kihnu njäputüest (lk 93-107). Viljandi.
  

back forward