Autor: Anne-Ly Elhi,
suu- ja hambahaiguste assistent
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Stomatoloogia kliinik
2013

Õpiobjekt "Nikkeltitaanist juureraviinstrumentide omadused ja kasutamise eripärad" on hambaarsti õppes endodontia üks oluline osa, mis aitab mõista sulami voorusi, puudusi, piiranguid ja ettevaatusabinõusid vastavate instrumentide kasutamisel.

Aegade jooksul on instrumentatsioonil kasutatavaid viile valmistatud erinevatest materjalidest. Varasemalt kasutati endodontiliste viilide valmistamisel süsinikterast, hiljem võeti kasutusele roostevabast terasest instrumendid, mida kasutatakse edukalt siiani. Roostevabast terasest instrumendid on painutatavad, vastupidavad väändejõududele ning need on  odavad. Instrumentide rigiidsus kasvab viili suurusega ning instrumendi fraktureerumine on ette ennustatav deformatsiooni tekkel. Preparatsioonivead tekivad instrumentide jäikuse tõttu suuremate viilide kasutamisel, preparatsioon on aeganõudev ning instrumendid sirgendavad juurekanalit preparatsioonil. Eelmise sajandi lõpus võeti lisaks kasutusele nikkeltitaanist instrumendid, mis on superelastsed ja kujumäluga, kuid instrumentide kasutamisel on omad reeglid ja ohutustehnika, millest peab hoolega kinni pidama.

Antud õpiobjektis tuleb juttu nikkeltitaani avastamisest, metalli erinevatest omadustest, metallifraktuuride põhjustest ning faktoritest, mille vältimisega on võimalik murde ära hoida. Materjal on mõeldud eelkõige hambaravi üliõpilstele juureravi praktikumi täiendosana. Õpiobjektist saadud teadmisi saab edukalt rakendada hilisemas töös patsientidega. Materjal aitab värskendada ka praktiseerivatele hambaarstidele teadmisi. Selle läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi.

Pildil: Nitinolist traat (http://sarahlayne.wordpress.com/tag/nitinol/)

forward