Kokkuvõte

Juurekanalite kujundamine on hamba kanalsüsteemi töötlemisel üks olulisemaid samme. Selle käigus puhastatakse iga kanali sisepind ja laiendatakse see nii, et kanalisse pääseksid loputusnõelad kanali keemiliseks töötlemiseks ning juurekanali täitmine oleks lihtsalt ja korrektselt teostatav.

Juurekanalite kujundamisel on oluline silmas pidada töötlemise mehaanilisi ja bioloogilisi aspekte. Vajalik on osata vältida preparatsioonil tekkivaid vigu ning vigade ilmnemisel neid võimalusel korrigeerida. Põhilised vead juurekanalite mehaanilisel töötlemisel tekivad tänu instrumentide jäikusele ja hammaste kurvatuuridele erinevates juurekanali osades. Eriliselt hoolas tuleks olla juurekanali apikaalosa preparatsioonil, kus vigade tekkimise tõenäosus on suurim.

Täpsemalt juuretipu preparstiooni ja selle käigus tekkivate vigade kohta saate lugeda õpiobjektist „Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon”.

Täidetud juurekanalitega ülalõua molaar (A) röntgenülesvõttel ja (B) keemilisel töötlemisel läbipaistvaks muudetuna. Juuretäidis on homogeenne ning siiler on täitnud ka lateraalkanalid mesiobukaalse juuretipu osas. (Journal of Endodontics, vol 34, nr 9, september 2008).

back