3.6. Tasakaalustatud jõudude tehnika ehk balanced force tehnika

Tehnika eeliseks teiste käsitehnikate ees on originaalkanali tsentriline paiknemine. Tehnika eeldab eelnevat koronaalset laiendamist. Kasutatakse instrumentidest Flex-R viile, K-viile, kuid ka suurema koonilisusega nikkeltitaanist näpuinstrumente.

Soovitatavalt on kasutusel K-viilid. Eelpainutamine pole vajalik. Liigset jõudu kasutada ei tohi, kuna võib tekkida kanali transportatsioon. Instrumente kasutatakse väiksemalt instrumendilt suurema poole s.t ISO #25, #30, #35, #40 jne. Iga instrument viiakse kanalisse pitsumiseni. Suuremate instrumentide tööpikkus lüheneb kogu aeg. Sellega saavutatakse kanali pidev kooniline kuju. Vajalik on pidev loputamine NaOCl lahusega ja rekapitulatsioon.

Tehnikal on 3(-4) faasi:

  1. Instrument sisestatakse juurekanalisse ja keeratakse kellaosuti liikumise suunas ca 90° kerge apikaalse survega.
  2. Instrumenti hoitakse juurekanalis samal sügavusel kerge vastupanujõuga ning roteeritakse vastupäeva ca 180-270°, et kraapida juurekanali seinalt dentiiniviilmeid.
  3. Viil eemaldatakse kanalist  päripäeva pöörates, et eemaldada preparatsiooni praht juurekanalist
  4. Viimane faas on kasutusel, kui viiakse läbi mitu eelnevat tsüklikolmikut järjest. Peale 2-3 tsüklit eemaldatakse viil kanalist viili päripäeva pöörates koos dentiiniviilmetega.

back forward