Õpijuhis

Käesolev materjal on lihtsa liigendatusega, et oleks hõlpsam teadmisi omandada. Oluline on eraldi välja toodud ning lisateave on peidetud erinevate nuppude alla.

Lisaks teoreetilisele materjalile on õpiobjektis:

  • skemaatilised joonised ning seletused, mida järgida ja oluliseks pidada;
  • videolink kombineeritud tehnika kohta;
  • fotomaterjal mõnedest tööetappidest;
  • röntgenülesvõtted ravitud patsientide hammastest, andmaks paremat ettekujutust juurekanalite ravis tekkivatest vigadest ja seostamaks teadmisi reaalse eluga. Pildid patsientide ravijuhtumitest on autori enda pildistatud SA TÜK stomatoloogia kliinikus.

Materjal lõppeb kontrolltestiga, mille abil võimalik teada saada, kas õpitu on omandatud.

Õpiobjekt on üks osa endodontia baaskursusest ning täieliku ülevaate saamiseks tuleks vaadata ka teisi vastava aine õpiobjekte:  "Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon",  "Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad", "Nikkeltitaanist juureravi instrumentide omadused ja kasutamise eripärad" ning "Hammaste juurekanalite preparatsioon nikkeltitaanist instrumente kasutades".

back forward