Kontrolltest

Test koosneb kaheksast küsimusest, milledest igal küsimusel on vastusevariantidena välja pakutud 4 väidet. Väidetest on õige vähemalt üks, kuid õiged võivad olla ka kõik neli. Hinnata tuleb kõiki väiteid eraldi! Testi tegemisel on eelduseks käesoleva õpiobjekti omandamine. Soovin edu!

Küsimuste arv:8
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud
back forward