Kokkuvõte

Suurim kitsaskoht hamba juurekanalite süsteemi preparatsioonil on apikaalse osa töötlus ja kujundamine. Hamba juuretipu anatoomia on keeruline: tipuavasid võib olla mitu, esinevad apikaalsed deltad jne. Põhilised patogeenid pesitsevad küll põhijuurekanalis, kuid tipuosa kompleksuse alahindamine võib viia hamba juuretipu alapreparatsioonini, mille tulemusena tekitavad jäänukmikroobid teisese juurepõletiku ning ravil pole soovitud tulemust.

 Juureravi õnnestumise aluseks on õige tööpikkuse määramaine. Tähtis on tunda hammaste anatoomiat, erinevaid instrumente ja töötlemistehnikaid, et kujundada korrektne juurekanali lõpp-punkt, mille vastu saab kondenseerida juuretäidismaterjali. Õigest juuretipu preparatsioonist sõltub hamba juureravi pikaaegne hea tulemus.

Hamba juure apikaalosa kujundamisel on vead kerged tekkima: astmed, perforatsioonid, kavitatsioonid jm. Selleks, et vigu vältida, on vajalik teha periapikaalsed röntgenülesvõtted soovitatavalt erinevate nurkade alt, et saada parem ettekujutus hamba juuretipu kurvatuuridest ja kanalsüsteemist. Antud õpiobjektist on võimalik saada teadmisi, kuidas erinevaid vigu ennetada, ära tunda ja võimalusel ka korrigeerida. 

Juureravitud hammas 17

back