Õpijuhis

Käesolev materjal on lihtsa liigendatusega, et oleks hõlpsam teadmisi omandada. Oluline on eraldi välja toodud ning lisateave on peidetud erinevate nuppude alla.

Lisaks teoreetilisele materjalile on õpiobjektis:

  • skemaatilised joonised ning seletused, mida järgida ja oluliseks pidada;
  • videolingid juurekanali tööpikkuse määramise kohta;
  • fotomaterjal mõnedest tööetappidest;
  • röntgenülesvõtted ravitud patsientide hammastest, andmaks paremat ettekujutust juurekanalite ravis tekkivatest vigadest ja seostamaks teadmisi reaalse eluga. Pildid patsientide ravijuhtumitest on nii autori enda pildistatud SA TÜK stomatoloogia kliinikus kui ka leitud internetiavarustest.

Materjal lõppeb kontrolltestiga, mille abil võimalik teada saada, kas õpitu on omandatud.

Õpiobjekt on üks osa endodontia baaskursusest ning täieliku ülevaate saamiseks tuleks vaadata ka teisi vastava aine õpiobjekte: "Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades", "Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad", "Nikkeltitaanist juureravi instrumentide omadused ja kasutamise eripärad" ning "Hammaste juurekanalite preparatsioon nikkeltitaanist instrumente kasutades".

back forward