Endodontilised siilerid

Endodontilised siilerid on isekõvanevad pastad, mida kasutatakse kombinatsioonis täitematerjalidega, sulgemaks tühimikud täidismaterjali ja juurekanali vahel. Siilerid täidavad ka dentiinituubulid ning käituvad lubrikandina juurekanalite seintel, et hõlbustada juuretäidismaterjali jõudmist apikaalpiirkonda. Neid peab kasutama minimaalselt, põhiosa juuretäidisest peab moodustama  pooltahke või tahke täidismaterjal.

Jäta meelde! 
Siiler on ABIVAHEND! Kõik siilerid resorbeeruvad mingil määral, kui satuvad kontakti koevedelikuga ning kestva tulemuse saavutamiseks on vajalik juurekanali täitmine tahke või pooltahke juuretäidismaterjaliga!

Ideaalse siileri omadused:

 • piisavalt pikk tööaeg;
 • kergesti segatav;
 • kleepub kanaliseintele;
 • moodustab vedelikukindla sulguse juuretäidismaterjali ja juurekanali seina vahel;
 • biosobiv;
 • kõvastumisel kergelt paisuv;
 • absoluutselt inertne;
 • füüsikaliselt stabiilne;
 • mitteresorbeeruv;
 • mittelahustuv;
 • radiopaakne;
 • ei tohi värvida hambakudesid;
 • bakteriostaatiline;
 • vajadusel kergesti kanalsüsteemist eemaldatav;
 • mittemutageenne;
 • mittekantserogeenne.

Jäta meelde! 
Kõik siilerid on vahetult pärast segamist toksilised, kuid toksilisus väheneb kõvanemisel!

Siilerite tüübid

1. Tsinkoksiid-eugenoolsiilerid
Resorbeeruvad kontaktis koevedelikuga, kootuvad reageerides, lahustuvad koevedelikus, värvivad hambakudesid (sisaldavad eugenooli, Canada balsamit või hõbeda osakesi). Neil on pikk kõvastumisaeg, on antimikroobsed, radioopaaksed, head lubrikandid.

Näited: 

 • Tubliseal (SybronEndo, Orange, California)
 • Roth`i siiler (Roth International, New York, USA)

2. Kaltsiumhüdroksiidsiilerid
Tugeva antimikroobse efekti saavutamiseks on lisatud siilerisse Ca(OH)₂ , kuid aine aktiveerimiseks on vaja lahustina vedelikku. See aga on lubamatu ja soovitud tulemust pole võimalik saavutada. Biosobivad.

Näited: 

 • Sealapex (Sybron Endo, Orange, California)
 • Apexit (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)
 • Apexit Plus (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)

3. Mitteeugenoolsed siilerid
Samad omadused kui tsinkoksiid-eugenoolsiileritel, kuid eugenooli ärritava toimeta. Koostisosade reageerimisel paisuvad veidi.

Näited: 

 • Nogenol (GC America Inc., USA)

4. Klaasioomeersiilerid
Dentiiniga seostuvad positiivsed omadused, minimaalselt antimikroobne,kerge käsitleda, radioopaakne, hea voolavusega, ümberravi korral raske eemaldada.

Näited: 

 • Ketac-Endo (3M ESPE, Minneapolis, Minnesota)

5. Vaigusiilerid
Ei sisalda eugenooli, kleepuvad hästi kanaliseintele. Antibakteriaalsed, toksilised, radioopaaksed, keemiliselt ja bioloogiliselt inertsed, vähese lahustuvusega.

Näited: 

 • AH Plus (Dentsply Maillefer, Bellaigues, Šveits)
 • EndoREZ (Ultradent, Utah, USA)
 • Epiphany (Sybron Endo, Orange, California)

6. Silikoonsiilerid
Koostisosade reageerimisel paisuvad kergelt, radioopaaksed, ei lahustu vedelikus.

Näited: 

 • RoekoSeal (Coltene / Whaledent, Langenau, Saksamaa)
 • GuttaFlow (Coltene / Whaledent, Langenau, Saksamaa)

7. Biokeraamilised siilerid
Hüdrofiilsed, sisaldavad tsirkooniumoksiidi, ei kootu, dimensionaalselt stabiilsed, antimikroobsed. Ei lahustu vedelikus, marginaalse lekke teke minimaalne, biosobivad. Bakteriostaatilised, raske käsitleda, kallid.

Näited: 

 • iRoot SP (Veriodent, Vancouver, Canada)
 • iRoot BP (Veriodent, Vancouver, Canada)
 • Endosequence BC (Brassler, Savannah, USA)

8. Ravimitega siilerid
Sisaldavad paraformaldehüüdi, mis on väga toksiline periapikaalkudedele. Kasutamine vastunäidustatud!  Ajalooline tähtsus. Kasutati iseseisva täidismaterjalina. Kasutamise miinuseks on täidise pikkuse (ala- või ületäitmine) ja tiheduse (hõre pooriline juuretäidis) kontrollimise vähene võimalus. Ületäitmist on võimalik korrigeerida vaid kirurgiliselt.

Näited: 

 • N2 (Sargenti pasta)(Mirabella Eclano, Itaalia)
 • RC-2B (Ameerika tüüp N2-st)
 • Endomethasone (Septodont, Iirimaa) 

Siileri aplitseerimisel juurekanalisse on kasutusel erinevad vahendid: peatihvt, lentulo (nurkotsiku mootor töötab vastupäeva), viil või riimer, ultraheli, pabertihvt. Siiler penetreerub dentiinituubulitesse paremini, kui eelnevalt on eemaldatud preparatsioonipraht (smear layer).

Pane tähele! 
Siilerid on erineva röntgenkontrastsusega. Valmis juuretäidist on küll parem vaadelda, kui on kasutatud röntgenkontrastsemat siilerit, kuid juuretäidise KVALITEETI siileri röntgenkontrastsus ei paranda.

Miks on vaja eemaldada preparatsioonipraht?

Väldib rekontaminatsiooni, hävitab dentiinituuulitest mikroobe, paraneb täitematerjalide adhesioon ja juuretäidise tugevus, väheneb mikrolekke võimalus.

back forward