Röntgenoloogiline hinnang valmis juuretäidisele

Enamik juurekanali täidismaterjale on röntgenkontrastsed. See võimaldab juuretäidise valmistamise järgselt hinnata valminud juuretäidise kvaliteeti. Vaadeldakse järgnevaid parameetreid:

  • juuretäidise pikkus. Täidis peab ulatuma apikaalse lõpppunktini ning paiknema juurekanali piires.
  • koonilisus. Juurekanal peab olema piisava koonilisusega, et asetada täidismaterjal. Liiga suur koonilisus nõrgestab liigselt hambakude. Juure seina dentiini paksus peab olema minimaalselt 1mm. Alati peab arvestama hamba kroonimise võimalusega, mis vajab maksimaalselt hamba kõvakudesid, et moodustada ferrul krooni retentsiooniks.
  • tihedus. Ei tohi esineda õhuvahesid! Oluline on eelkõige apikaalosa tihe täidis.
  • juuretäidismaterjali koronaalne sulgus ehk juuretäidise koronaalne lõpp-punkt. Esihammastel peab koronaalne sulgus olema tsemendi-emaili kinnitusjoone peal, tagahammastel kaviteedi põhjas.
  • koronaalne restauratsioon (täidis, inlay, overlay, kroon vms.). Oluline juureravi tulemuse säilimisel, kuna ükski materjal ei välista mikrobiaalse lekke tekkimise võimalust.  Enamjaolt pole võimalik lekke olemasolu hinnata röntgenoloogiliselt.

Foto 7: Periapikaalne röntgenülesvõte hambast 21 vahetult pärast juuretäidise asetamist. Näha on periapikaalse radiolutsentsi puudumine, siileri kerge ekstrusioon periapikaalsele, tihe juuretäidis õiges pikkuses, piisav täidise koonilisus ning korralik koronaalne juuretäidise lõpp-punkt õigel kõrgusel. Näha on ka korrektne alustäidis. Hamba krooniossa on pildistamise ajaks asetatud ajutine täidis. Hamba juurekanal on täidetud Thermafil kuumobturatsioonitehnikat kasutades.

back forward