Uue lehestiku loomine

NB! Uue veebilehestiku põhja saate luua teie ise ning selleks ei vaja te kellegi abi IT osakonnast ega elukestva õppe keskusest! 

Uue lehestiku loomiseks:

1. Sisenege Sisu@UT-sse

2. Klõpsake nupul LOO LEHESTIK

3. Aknas Type of Site sisestage enda lehestiku veebiaadressi lõpp (URL aadressi viimane osa) ja nõustuge kasutustingimustega.

See võiks olla veebilehestiku sisuga seotud, kuid peab olema unikaalne - kahte samasuguse veebiaadressiga lehestikku luua ei saa (toimub süsteemipoolne kontroll ning kui valitud aadress on juba kasutusel, siis ilmub sellekohane teade). Veebiaadressi lõpp peab olema pikk vähemalt kolm tähemärki ja ei tohi sisaldada erisümboleid (võib kasutada alakriipsu). Kui teil on teada, et soovite samal teemal luua mitu lehestikku, võite neid eristada veebiaadressis numbriga (nt maateadus1, maateadus2 jne). 

NB! Pärast lehestiku loomist valitud veebiaadressi enam muuta ei saa!

Vaikimisi luuakse lehestik privaatsena - loodavat veebilehestikku näete esmalt ainult teie ja Sisu@UT kasutajad, kellele te olete vastavad õigused jaganud. Kui te olete lehestiku valmis teinud, siis saate selle seadete lehel seadeid muutes avalikustada.

Pilt 1

Enne lehestiku loomist peate kinnitama, et kasutate loodavat lehestikku ülikooli õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel ning vastutate sisu korrektse ja seadusliku kasutamise eest.

4. Aknas Starter Content Options klõpsake midagi muutmata nupul Next

5. Aknas Theme and Finish valige kujundusmall ja klõpsake nupul Finish ja seejärel nupul Take me to my site

Saate e-postiga automaatse teate veebilehestiku põhja loomise kohta ning võimaluse siseneda kohe loodud veebilehestikule.

Lehestiku haldamisel ja toimetamisel on abiks järgmised nupud:

  • Maja-nupp vasakus ülanurgas viib teid alati lehestiku avalehele.
  • Inimese-nupp paremas ülanurgas viib lehele, kus saate enda kasutajainfot muuta ning Sisu@UTst välja logida.
  • Punane noole-nupp akna vasakus servas avab põhimenüü, kus on kõik võimalused lehestiku muutmiseks ning haldamiseks.
  • Akna alaservas on menüü lehestiku stiilifaili (CSSi) muutmiseks.
  • Lehestiku lehe paremas ülanurgas on reeglina 3 hammasratast, millest kõige väiksem avab antud lehe muutmisrežiimis. Teiste hammasrataste funktsioone tutvustatakse juhendis edaspidi.

2