Salvestamisõigus õppijatele

Panoptos on võimalik anda salvestusõigused ka üliõpilastele. Üldjuhul on vajadus selline, et õppijatel soovitakse lasta salvestada ülesannete vastused.

Ülesannete alamkausta loomine Panopto kaustas

Sisenege Panoptos vastava Panopto kursuse kausta ning kausta seadete Overview lipikul looge ülesannete alamkaust (Create Assignment Folder).

kaust

NB! Ülesannete (Assignment) kaust annab kõigile vaataja (Viewer) õigusega ülemkausta kasutajale (kursuse õppijad) õiguse ülesannete kausta salvestada. Ülesannete kausta salvestusi näeb vaikimisi vaid õppejõud ning õppija näeb vaid oma salvestust. Õppija teiste õppijate ülesannete kausta videosid ei näe. Kui on soov, et õppijate poolt salvestatud videosid näeksid ka teised õppijad, siis tuleb muuta selle kausta õigusi (Allow viewres to see each other's sessions)

assignment settings

Kui on soov, et e-kursuse külaline peaks saama vaadata õppijate salvestatud videosid, siis peaks videod liigutama kursuse põhikausta ning tegema lingiga kättesaadavaks (Anyone with the link).

Salvestamisõiguse jagamine õppijatele kursuse põhikaustas

Kui soovite, et õppijad saaksid salvestusõiguse teie Moodle'i kursuse Panopto põhikaustas, siis andke Moodle'i kursuse Panopto plokis õppijatele salvestusõigused. Selleks avage kursuse muutmisrežiimis Panopto ploki seadistused, märkige Creator rolli õigused ka Õppija rollile ning salvetsage seadete muudatused.

roll