Proctorio järelevalvega testi sooritamise juhend

Kokkuvõtvalt

 1. Proctorio järelevalvega testi sooritamine toimub testide keskkonnas https://testid.ut.ee. Testide keskkonda sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga (NB! Mitte OpenID-ga nagu Moodle’isse). Teistkordsel sisenemisel saab siseneda ka ID-kaardi, Smart-ID või kui kasutaja lisab profiili andmetesse oma mobiiltelefoninumbri, siis ka Mobiil-ID autentimislahendusega. Testi kursusele saate ise registreeruda õppejõult saadud lingi ja võtme abil.
 2. Proctorio jälgimisega testi sooritamiseks kasutage Microsoft Edge'i või Google Chrome'i veebilehitsejat. Paigaldage veebilehitsejasse Proctorio plugin (ChromeEdge). 
 3. Enne proovitesti ja eksamitesti sooritamist lugege käesolevat pikka juhendit, kiirjuhendit ja tehnilist juhendit.
 4. Vajadusel andke kursusel informeeritud nõusolek testi sooritamisel isikuandmete töötlemiseks. Kui te ei ole nõus oma arvutis Proctorioga järelevalvega testi sooritama, siis peab ülikool pakkuma teile võimaluse Proctorio järelevalvega testi sooritamiseks ülikooli arvutis. Informeerige õppejõudu sellest võimalikult varakult.
 5. Proctorio veebilehitseja plugina paigaldamisel ning tehniliste probleemide korral saate abi arvutiabist arvutiabi@ut.ee, tel 7375500.
 6. Testi sooritamise ajal saate inglise keeles abi küsida ka Proctorio Live Chat'is, mis töötab 24/7.


Proctorio (https://proctorio.com) on elektroonsete testide järelevalvesüsteem, mis aitab tuvastada võimalikke rikkumisi testi sooritamisel ehk akadeemilist petturlust. Testi sooritamise ajal ei jälgita testi tegijat reaalajas, vaid salvestatakse veebikaamera, mikrofoni ning ekraani salvesti abil videopilti testi tegijast ja arvutiekraanil toimuvast.

Proctorio jälgimisega testi sooritamiseks on soovitatav kasutada Microsoft Edge'i või Google Chrome'i veebilehitsejat. Veebilehitsejasse tuleb paigaldada Proctorio plugin (Chrome, Edge). Proctorio ühildub ka Opera ja Brave'iga (kasutatav Proctorio Chrome'i pluginaga). Plugin tuleb installeerida üks kord ning seda uuendatakse automaatselt. Peale Proctorio jälgimisega testi katsetamist või sooritamist on soovitatav veebilehitseja Proctorio plugin veebilehitseja eelistuste Extensions osas välja lülitada või kui on teada, et te Proctoriot enam ei kasuta, siis maha installeerida.

Proctorio jälgimisega testi sooritamiseks tuleb kasutada teatud kindlatele nõuetele vastavaid seadmeid ja internetti: https://proctorio.com/system-requirements.

Testi sooritamiseks peab testitegija Chrome’i Proctorio plugina abil andma juurdepääsu oma arvutile, lubama veebikaamera pildi, mikrofoni heli ja arvutiekraani salvestamise. Vahetult enne testi alustamist kinnitab testi sooritaja, et on nõus salvestamisega.

Testi sooritamise ajal salvestatud andmed liiguvad krüpteeritud kujul Proctorio teenusepakkuja Euroopa Liidus asuvasse serverisse ning kustutatakse automaatselt ühe kuu möödumisel. Teenusepakkujaga on sõlmitud Eesti andmekaitseinspektsiooni kooskõlastusega leping ning testi sooritamisel kogutud andmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

Testide keskkonda sisenemine

Proctorio on ülikoolis paigaldatud testide keskkonda https://testid.ut.ee, mis on eraldiseisev Moodle’i installatsioon sisseastumis- ja eksamitestide jaoks.


Testide keskkonda sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga (NB! Mitte OpenID-ga nagu Moodle’isse).

 

Kui olete oma kasutajakontoga testide keskkonda sisenenud ning andmebaasis on olemas teie ülikooli kesksest isikuregistrist imporditud isikukood, siis edaspidi on võimalik keskkonda siseneda ka ID-kaardi või Smart-ID autentimislahendusega.

 

Kui kasutaja lisab oma profiili andmetesse (Valikuline osas) oma mobiiltelefoninumbri, siis on edaspidi võimalik siseneda ka Mobiil-ID-ga.


Kuna testide keskkond ei ole liidestatud ÕISiga, siis ei lisata testi sooritajaid testide keskkonna vajalikule kursusele mitte ÕISi kaudu, vaid õppeõud saadab kursusele iseregistreerumise lingi koos võtmega, millega iseregistreerumine võimalik on.

 

1. Testi tegemise koht ja keelatud abivahendid

1.1. Test toimub testitegija valitud kohas, kus peavad olema täidetud järgmised tingimused.

1.2. Ruumis peab olema hea valgustus (päevavalgus, üldvalgustid). Valgusallikas ei tohi asuda otse testitegija taga.

1.3. Testitegija peab olema ruumis üksinda.

1.4. Testitegija peab istuma laua taga ja testitegemise ajal peavad teda ümbritsevatelt pindadelt olema eemaldatud kõik keelatud abivahendid.

1.5. Üldjuhul on keelatud järgmised abivahendid:

 • raamatud;
 • paber;
 • pliiatsid;
 • kalkulaator;
 • tahvelarvuti;
 • telefon (v.a juhul, kui on vaja teavitada tehnilistest tõrgetest);
 • kõrvaklapid (sh kõrvasisesed);
 • lisaarvuti või teine arvutiekraan.

1.6. Testitegija kõrvad peavad olema näha (kanda ei tohi mütsi  ning pikad juuksed peavad olema kinni pandud, et oleks võimalik näha kõrvaklappide võimalikku kasutamist).

1.7. Testitegija ruum peab olema võimalikult vaikne. Muusika, televiisori- ja muud hääled ei ole lubatud.

1.8. Nõudmise korral peab testitegija näitama testi alustamisel ja selle ajal veebikaamera abil enda ümber olevat ruumi.

1.9. Kui testitegija ei leia tingimustele vastavat ruumi, siis peab olema võimalik tulla testi tegema ülikooli ruumidesse (isikliku või ülikooli arvutiga).

2. Seadmed ja internetiühendus

2.1. Testi tegemiseks on testitegijal vaja riist- ja tarkvaranõuetele vastavat (süle)arvutit, (arvutisiseseid või -väliseid) lisaseadmeid ja internetiühendust.

2.2. (Süle)arvutile esitatavad nõuded on järgmised:

 • töötav veebikaamera (sisemine või väline), millega saab videot salvestada;
 • töötav mikrofon (sisemine või väline), millega saab häält salvestada;
 • töötav arvutiklaviatuur ja hiir (vajaduse korral);
 • vaba arvutimälu (RAM; minimaalne mälumaht, mida muud rakendused ei kasuta) 2 GB.

2.3. Muud nõuded on järgmised:

 • internetiühendus (minimaalne üleslaadimiskiirus 1 MB sekundis);
 • veebilehitseja Microsoft Edge või Google Chrome (versioon 10 või uuem);
 • veebilehitseja Proctorio plugin (Chrome, Edge).           

2.4. Täpsemalt on nõudeid seadmetele ja internetile kirjeldatud aadressil https://proctorio.com/system-requirements.

2.5. (Süle)arvuti ja selle lisaseademete tehnilist valmisolekut ning internetiühendust saab katsetada enne eksamitesti sooritamist proovitesti näol kui õppejõud pakub proovitesti tegemise võimalust.

2.6. Tehnilist tuge veebilehitseja Proctorio plugina paigaldamisel ning tehniliste probleemide korral saab TÜ arvutiabist arvutiabi@ut.ee, tel 7375500. Testi sooritamise ajal saate inglise keeles abi küsida ka Proctorio Live Chat'is, mis töötab 24/7. Live-chat'i avamiseks klõpsake veebilehitsejas pluginate ikoonil ("Extensions", pusletükikujuline), seejärel valige Proctorio ning avaneb aken Live Chati'i avamiseks:

char chat

2.7. Kui testi tegijal ei ole sobivaid seadmeid või katsetamine näitab, et testitegija seadmed või internetiühendus ei vasta tingimustele,  siis peab olema võimalik tulla testi sooritama ülikooli ruumidesse (ülikooli arvutiga).

3. Testi tegemise ajal lubatud ja keelatud tegevused

3.1. Testi sooritamise ajal on lubatud juua.

3.2. Testi sooritamise ajaks tuleb:

 • sulgeda kõik (süle)arvutis olevas programmid peale veebilehitseja, millega testi sooritatakse;
 • sulgeda üleliigsed veebilehitseja sakid;
 • ühendada (süle)arvuti küljest lahti lisaekraanid;
 • teha (süle)arvuti taaskäivitus, kui selle mälumaht pole piisav.

3.3. Testi tegemise ajal on testi sooritajal keelatud:

 • suhelda mistahes viisil teiste isikutega (v.a juhul, kui on vaja teavitada tehnilistest tõrgetest);
 • kasutada testi tutvustuses nimetatud keelatud abivahendeid;
 • lõpetada (süle)arvuti ekraani jagamist (lõpetab automaatselt testi);
 • sulgeda (süle)arvuti täisekraani, näiteks avada kõrvalisi veebilehti või muid programme, sealhulgas klahvikombinatsioonide abil (järelevalvesüsteem tuvastab täisekraanilt lahkumise ja annab hoiatuse; kui ettenähtud aja jooksul täisekraanile ei naasta, lõpetatakse test automaatselt);
 • välja lülitada või vaigistada mikrofoni (lõpetab automaatselt testi);
 • välja lülitada või katta veebikaamerat (lõpetab automaatselt testi).

3.4. Üldjuhul ei ole testi sooritajal lubatud oma kohalt ega ruumist lahkuda (üle 2 minuti arvutis mitteaktiive olemist lõpetab automaatselt testi). Kui pikemate testide puhul on lubatud vahepeal pausiks ruumist lahkuda, siis on õppejõud sellest eelnevalt teada andnud.

3.5. Keelatud tegevused salvestatakse ja osad neist lõpetavad automaatselt testi. Kui seadetes on lubatud testi juurde tagasi tulla, siis on testi sooritajal võimalik testi juurde naasta, kuid katkestusest ja sellele eelnenud tegevusest jääb salvestisse märge. Päras testi on võimalik jätta testi juurde selleks ettenähtud kohta selgitusi selle kohta, mis võis liigituda keelatud tegevuseks.

4. Testi katsetamine

4.1. Kõikidele, kes on Proctorio järelevalve all tehtavale testile registreerunud, tuleb anda võimalus katsetada enne ametliku testi toimumist, kuidas testi tegemine toimub ja kas seadmed ja internet toimivad nõuetekohaselt.

4.2. Kui Proctorio järelevalve all tehtavale testile registreerunud isik leiab pärast katsetusi, et ta ei soovi tehnilistel või muudel põhjustel sellisel viisil testi sooritada, siis tuleb sellest õppejõule teada anda, et õppejõud saaks pakkuda alternatiivse võimaluse ülikooli ruumides isikliku või ülikooli arvutiga.

5. Testi alustamine

5.1. Testi tegemiseks tuleb aadressile https://testid.ut.ee/ sisse logida, siseneda testi kursusele ning anda nõusolek salvestamiseks.

5.2. Pärast seda toimub tehnilise valmisoleku ja seadmete vastavuse kontroll. Kui Maci kasutajatel on probleem ekraani jagamisega, siis tuleb Mac arvuti süsteemsetes seadetes lubada Chrome'iga ekraani salvestamine (System preferences, Security&Privacy, Privacy, Screen Recording seadetes linnuke Chrome'i ette).

Mac

5.3. Testi korraldaja nõudmisel tuleb läbida isikutuvastus, milleks tuleks teha kaamera vahendusel endast ja enda isikutõendavast dokumendist pilt.

5.4. Testi korraldaja nõudmisel tuleb kaamera vahendusel näidata ruumi, kus testi tegemine toimub.

5.5. Enne testi alustamist tuleb nõustuda järelevalvesüsteemi tingimustega (Exam agreement).

5.6. Järelevalvesüsteemi poolt antavad juhised on ingliskeelsed.

6. Testi lõpetamine

6.1. Pärast testi lõpetamist saab testi sooritaja üldjuhul selleks ettenähtud kohas selgitada, kas testi tegemise ajal toimus midagi, mis võib liigituda keelatud tegevuseks.

6.2. Pärast testi lõpetamist on soovitatav, et testi sooritaja eemaldab (süle)arvutist veebilehitseja Proctorio plugina.

7. Testi käigus ilmnevad takistused ja tugi nende lahendamisel

7.1. Testi eel ja ajal on testitegijatele korralduslike küsimustega abiks õppejõud ning tehniliste probleemide korral arvutiabi.

7.2. Kui testi ajal ilmnevad probleemid, mis lõpetavad testisoorituskatse ja testi juurde ei ole võimalik naasta (nt elektririke, internetiühendus kaob, on testikeskkonna ja/või Proctorio tõrge ning testi ei ole võimalik sooritada, siis tuleb sellest teavitada  õppejõudu, kes testi korraldab.

8. Salvestiste kontroll ja testitulemuste jõustumine

8.1. Kokkulepitud aja jooksul pärast testi sooritamist analüüsib õppejõud/eksamineerija salvestisi, et tuvastada, kas testisooritaja on teinud testi ilma lubamatu abita.

8.2. Lõplikud hinded avaldatakse pärast seda, kui kõik salvestised on analüüsitud.

 

8.3. Kui salvestiste analüüsimisel täheldatakse keelatud abi kasutamist (akadeemiline petturlus), siis käsitletakse neid nagu tavapärased akadeemilise petturluse juhtumeid.

 

8.4. Salvestisi hoitakse teenusepakkuja serveris üks kuu ning peale seda kustutatakse automaatselt.

 

9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Tartu Ülikoolil on isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenev kohustus tagada, et testi sooritaja isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitse nõutele. Testi tegemisel töötleb Tartu Ülikool järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • e-posti aadress;
 • testi korraldaja nõudmisel veebikaameraga tehtav pilt testitegija ID-kaardist;
 • pilt testitegija näokujutusest;
 • video- ja helisalvestus ruumist, kus testi ajal viibitakse;
 • ekraanisalvesti abil ekraanil olevate toimingute jälgimine testi ajal;
 • klahvivajutused, hiireliigutused ja veebilehekülgede külastused testi ajal;
 • selle arvutivõrgu IP-aadress, millega teie (süle)arvuti on ühendatud;
 • logikirjed testi sooritamise ajal kõikide tegevuste kohta;  
 • vastused testiküsimustele ja testi tulemused.

9.2. Isikuandmeid kasutatakse ainult:

 • isiku tuvastamiseks, et kontrollida, kes on testi sooritanud isik;
 • petturluse tuvastamiseks, et kontrollitakse, kas kehtivaid reegleid on järgitud; 
 • ajakasutuse tuvastamiseks, et  kontrollida, kas test on sooritatud ettenähtud aja jooksul.