Moodle'i põhivõimalused

Moodle'i e-kursust saavad muuta/disainida kõik õppejõu/disaineri rollis olevad isikud. Disainige kursus vastavalt oma soovidele ja vajadustele. E-kursuse disainimine kujutab endast kursuse keskkonna kujundamist, vajalike töövahendite ja materjalide lisamist kursusele ning kursuse seadete määramist. E-kursuse disainimist Moodle'is ei saa alustada tühjalt kohalt. Teil peab olema esmalt loodud tühi kursuse põhi ja teie kasutajakonto sellega seotud. Enne kursuse disainimist tuleb läbi mõelda, kelle ja milleks e-kursust vaja on. Kursuse disain määrab ära kursuse üldmulje - kuidas on kursus struktureeritud, millised vahendid lisatud, millised plokid on kursusel kasutada. Hea disainiga saab muuta kursuse õppijasõbralikuks - selliseks, kus õppijal on lihtne orienteeruda ning tegeleda eelkõige õppimisega, mitte tehniliste küsimustega.

Erinevad vaated ja rollid

Teil on võimalik oma kursusel olla neljas rollis (Seadistused - Lülitu rollile):

  • Õppejõud omab kursusel kõiki õigusi. Ta saab kursust luua ja muuta, suhelda õppijatega ning neid hinnata.
  • Tuutor saab kursusel õppijatega suhelda ja neid hinnata, kuid mitte kursust muuta.
  • Õppija saab kursusel osaleda ja teha seda, mida õppejõud on määranud.
  • Külaline saab vaid kursust vaadata, mitte seal midagi muuta või kasutada.

Kui valida disainerina endale mõni teine roll, ilmub rolli valimise plokki link Tagasi minu tavarollile. Tavarolli tagasi minnes olete aga automaatselt jälle õppejõuna vaatamisrežiimis.

Enda e-kursusel õppija rollis olles ei ole võimalused identsed tegelike õppijatega. Te võite enda e-kursusele lisada nn libaõppija Mari Maasika ja seejärel temana enda kursusele siseneda (kasutajatunnus on marim ja parool on maasikas).

Kursuse sisu muutmiseks peab lülituma muutmisrežiimi: paremas ülanurgas olevast nupust  või seadistuste plokis lingist Luba muutmine. Vaatamisrežiimi saab uuesti ümber lülituda samas kohas olevast nupust  või lingist Keela muutmine.

Tekstitoimeti

Vahendite ja tegevuste kirjelduste, sisu ning foorumipostituste lisamisel kasutatakse Moodle'i tekstitoimetit. Nagu igas tavalises tekstitoimetis, on ka siin võimalik muuta kirja stiili, suurust, kasutada rasvast- ja kaldkirja, loendeid, luua tabelit jne.

Tekstitoimetis on kasulikud nupud:

  1. Esimeses reas ristiga ketikujuline nupp - sõnastikus oleva kirje automaatse linkimise eemaldamiseks (kui kasutada kursusel sõnastikku, milles on määratud automaatne kirjete linkimine, seotakse lehe ja raamatu tekstis olevad märksõnad otse sõnastiku selgitustega).
  2. Alumises reas <> - html-koodi toimetamiseks.
  3. Kui kopeerida teksti nt doc-failist või veebilehelt, oleks mõistlik kaasatulnud stiilid kõik kustutada ja Moodle'is endas vajadusel tekst üle kujundada. Stiile saab kustutada alumises nupureas olevast Tx nupust.
  4. Et tekstitoimeti oleks mugavalt suur, võiks klikkida kõige alumises nupureas paremalt viiendat nuppu (neli noolt). Samast nupust saab täisekraanilt jälle tagasi tavavaatesse lülituda.
  5. Akordioni ja hüpikakna lisamise nupud on alumisel nupureal kõige parempoolsemad.

Ka pildi ning video lisamiseks on ülemises nupureas eraldi nupud.

Hüpikaken

Teksti sisse saab lisada määratud sõnal klikkides avanevat hüpikakentSee on hüpikaken. . Selleks peaks klikkima alumises nupureas paremalt esimesel nupul, sisestama sõna(d) (Title), millel klikkides hüpikaken avaneb ja hüpikakna sisu (Content). Pärast hüpikakna loomist lisatakse see lehele spetsiaalsete märgendite vahele: 

[popup][poptitle]klikitav sõna[/poptitle] Hüpikakna sisu. [/popup]

Märgendite vahele jäävat teksti võib hiljem muuta ja täiendada - nt lisada teksti, pilti, videoklipi vm. 

Akordion (peida/näita)

Kui on soov osa sisu alguses õppija eest ära peita, et see avaneks ja läheks uuesti peitu vastaval sõnal klikkide (nt esitada lisainfot, vihjeid, vastuseid mõtlemisülesannetele vm), saab kasutada nn akordioni.

Akordion

See on akordion.

Akordioni lisamine käib samuti tekstitoimeti alumisest nupureast, paremalt teisest nupust. Tuleb sisestada sõna(d) (Title), millel klikkides peidetud sisu avaneb ja peidetud sisu (Content). Pärast akordioni loomist lisatakse see lehele spetsiaalsete märgendite vahele: 

Märgendite vahele jäävat teksti võib hiljem muuta ja täiendada - nt lisada teksti, pilti, videoklipi vm.