Kujundusmalli valimine

Esmane kujundusmalli valimine toimub juba uut lehestikku luues. Kujundusmall määrab ära lehestiku üldkujunduse - värvid, päise pildi, sisu ning sisukorra paigutuse.

Kujundusmalli saab muuta menüüst - Välimus - Kujundusmallid. Valida on 3 ülikooli põhimalli ning ühe kujunduseta malli (UTClean) vahel. Igal põhimalli puhul on omakorda rippmenüüst võimalik valida mitme erineva värvivaliku vahel.

NB! Kujundusmalli valimise järel ärge unustage valikut salvestada lehe alaservas olevast nupust.


Kui valite näiteks malli, kus sisukord on vaikimisi paigutatud horisontaalselt päise ja sisuosa vahele, siis saate seda paremasse või vasakusse (sõltub mallist) serva ümber paigutada. Seda saate teha, valides menüüst Välimus - Paigutus (vt järgmine peatükk).

Valitud kujundusmallide puhul on teil endal võimalik kujunduses muudatusi teha. Sellest on täpsemalt juttu lehestiku kujundamise peatükis.