Korduma kippuvad küsimused

Olen üliõpilane ja tahan kontrollida oma lõputööd juba mustandi faasis. Mida ma pean tegema?

Pöörduge oma juhendaja poole ning paluge, et juhendaja teie tööd kontrolliks. Kui juhendaja keeldub, siis pöörduge programmijuhi poole.

Mis keeles tekste saab kontrollida?

Ouriginaliga saab kontrollida Euroopa riikides kõnelevates keeltes (sh eesti ja inglise keel) tekste. Töötab ka kirillitsa ning araabia keel, kuid araabia keelel on paigutus vasakult paremale.

Ouriginal kontrollib vaid samas keeles olevate tekstide vastu. Kui failis on teisest keelest tõlgitud tekste, siis Ouriginal nendega kattuvust ei tuvasta (Ouriginal ei tõlgi).

Millises formaadis peab olema fail, et seda kontrollida?

Ouriginal kontrollib tekste, mis on .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages formaadis. Pildi- ja meediafaile ei kontrollita.

Milliste PDF-failide vastu Ouriginal tekste kontrollib?

Kontrollitakse neid PDF-faile ja nende PDF-failide vastu, millel olev tekst on tuvastatav. Kui internetis või andmebaasides olev PDF-fail on skanneeritud ilma tekstituvastuseta (piltidena), siis Ouriginal kontrollitavat faili nende suhtes ei kontrolli..

Login Ouriginali Tartu Ülikooli institutsiooni alt ülikooli arvutivõrgu kasutajakontoga sisse, kuid puudub võimalus faile üles laadida. Miks see võimalus puudub?

Põhjusi võib olla mitu:

  • te olete üliõpilane ning üliõpilased ei saagi ise faile üles laadida, vaid peavad seda tegema õppejõu/juhendaja konto ja vastuvõtja-aadressi kaudu;
  • teil on ülikoolis korraga nii töötaja kui ja üliõpilase staatus (pöörduge eope@ut.ee ning andke oma probleemist teada);
  • teie tööleping ülikoolis on lõppenud ning teil ei ole enam võimalik faile Ouriginali üles laadida;
  • olete ülikooli töötaja, kuid olete varem Ouriginali kasutanud üliõpilasena (puudub vastuvõtja-aadress) (pöörduge eope@ut.ee ning andke oma probleemist teada).

Kui kaua võtab aega raporti koostamine?

Kui fail on Ouriginali üles laetud, siis raporti koostamine võtab aega kuni paar tundi. Raporti koostamiseks kuluv aeg sõltub teie teksti pikkusest, mitte faili mahust. Mida pikem on tekst, seda kauem võtab raporti koostamine aega.

Sain juurdepääsu raportile ning see näitab suurt kattuvuse protsenti. Kas mu töö on plagiaat?

Kui esialgu näitab raport suurt kattuvuse protsenti, siis ei tasu ehmuda, sest kattuvused võivad olla ka nö lubatud kattuvused (nt oma töö varasem versioon või selle osad, korrektne viidatud tsitaat, lõputöö kohustuslikud osad: tiitelleht, litsents, viidatud kirjanduse allikad jms). Raporti tõlgendamisel saab lubatud kattuvused analüüsist välja jätta, et oleks näha, millised on teie töö problemaatilised kohad. Ouriginali poolt märgitud tekstide kattuvuste põhjal saab õppejõud analüüsida, kas tekstis esinevad tsitaadid on nõuetekohaselt vormistatud ning kas allikatele on korrektselt viidatud. Seda, kas kattuvuste korral on tegemist plagiaadiga või mitte, hindab õppejõud.

Kas minul õppejõuna on võimalik esitada nimekiri lubatud tekstidest, nt küsimuste nimekiri, millele tudengid vastama peavad?

Ouriginal võrdleb üleslaaditavaid tekste internetis avalikult kättesaadavate materjalide ja Ouriginali andmebaasis olevate tekstide vastu. Erisusi seadistada ei saa. Raporti tõlgendamisel peab lihtsalt arvestama nö lubatud kattuvustega.

Ma ei soovi, et mu tööd kontrollitakse mu enda sama töö varem üleslaetud versioonide vastu. Kas see on võimalik?

Kui on soov, et õppija tööd ei kontrollitaks tema enda töö vastu, siis peab õppija saatma oma töö kontrollimiseks iga kord samalt e-posti aadressilt samale vastuvõtjale. Sellisel juhul ei märgistata aruandes kattuvusi.

Minu lõputöö esialgne variant on Ouriginali üles laetud. Kui enne töö kaitsmist kontrollitakse seda ülikooli poolt ning Ouriginal näitab suurt kattuvuse protsenti minu töö varasema versiooniga, siis kas minu töö kuulutatakse plagiaadiks?

Ouriginali üleslaetud failid indekseeritakse, arhiveeritakse ning neil on küljes andmed: dokumendi nimi, haridusasutuse nimi ja õppejõu vastuvõtja-aadress, kelle kaudu on töö üles laetud ning teie nimi, kui te olete selle oma tööle Ouriginalist saabunud kirja kaudu lisanud. Seega saab kontrollija näha, et tegemist on teie enda tööga. Raporti vaatamisel saab töö võrdluse selle varasema versiooniga välja lülitada.

Ma ei soovi, et teised Ouriginali kasutajad saaksid minu tööd Ouriginalist alla laaida. Mida peaksin tegema?

Juhul, kui autor ei soovi oma tööd hoida Ouriginalis indekseerituna, siis on tal võimalus dokument indekseeritud andmebaasist vabastada (exempt). Selleks tuleb peale töö esitamist järgida Ouriginali poolt saadetud kirjas olevaid juhiseid. Seejuures jääb töö ikkagi Ouriginali andmebaasi ning edaspidi võrreldakse üleslaetud töid ka selle tööga, kuid töö sisu puhul kuvatakse vaid kattuvad osad ning tööd pole võimalik tervikuna näha ja alla laadida. 

Ma ei soovi, et mu töö oleks Ouriginali andmebaasis. Kas saan lasta selle eemaldada?

Ouriginali üleslaetud tööd jäävad Ouriginali andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena, mille vastu teisi üleslaetud töid võrreldakse.Teil ei maksa muretseda, et teie töö on Ouriginalis, sest Ouriginal ei ole tööde avaldamise keskkond. Ouriginali üleslaetud tööd ei ole andmebaasist otsinguga otsitavad. Teie tööd näidatakse teistele kasutajate vaid siis, kui tekib kattuvus teie töö osadega.

Ouriginali üleslaetud töid kustutab administraator vaid erandjuhtudel (nt kui Ouriginali ei ole kasutatud selleks ettenähtud eesmärkidel, kui dokument ei ole kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse ning muude asjakohaste regulatsioonidega, kui dokument ei ole esitatud ülikoolis Ouriginali litsentsi kehtivuse perioodil. vm Ouriginali kasutustingimuste rikkumise juhul). Kui kustutamine on siiski vajalik, siis kustutamise nõue peab tulema õppejõult, kelle vastuvõtja-aadressi antud töö Ouriginali üleslaadimiseks kasutati. Õppija esitatud nõuet ei aktsepteerita.

Kui mulle näidatakse Ouriginalis kellegi teise tööd ja soovin sellele oma töös viidata, siis kas tohin seda teha?

Materjalid, millele te kattuvuste korral Ouriginalis ligi pääsete, ei ole kasutatavad tsiteerimiseks ja refereerimiseks, va juhul, kui sama töö on kättesaadav avalikult internetist ja/või avalikest andmebaasidest. Viimasel juhul tuleb viidata avalikule allikale.