Kodutööde esitamine Moodle'is (tegevused)

Kodutööde esitamiseks on mugav kasutada selliseid Moodle'i tegevusi, mille juures on võimalik õppija tööd otse vastava tegevuse juures hinnata. Sellisel juhul kantakse sisestatud hinded otse Moodle'i hindetabelisse. Hinnatavateks seadistatud tegevuste jaoks tekivad hindetabelisse tulbad automaatselt.

NB! Kui olete tegevusele määranud hinde tüübi, maksimumpunktid või sõnalise skaala ja kasvõi ühte õppijat hinnanud, siis selle tegevuse seadetes te hinde tüüpi ning sõnalist skaalat enam muuta ei saa.

E-kursusele kodutööde jaoks sobivate tegevuste valimise eel tuleks mõelda:

  1. Millised on hinnatavad kodutööd tervel kursusel (e-õppes ja auditoorses õppes)?
  2. Kas töö tehakse individuaalselt või rühmas?
  3. Kes hindab (õppejõud, õppijad, arvuti)?
  4. Kas teised õppijad võivad näha või peavad nägema teiste esitatud töid?
  5. Kas õppijad peavad saama teiste töid kommenteerida?
  6. Millise skaala alusel kodutööd hinnatakse?

Auditoorselt tehtavat või Moodle'is mittehinnatava tegevuse kaudu (nt viki, mõistekaart) sooritatud tööd on mugav hinnata ülesande kaudu. 
NB! Kui olete tulemused sisestanud käsitsi otse hindetabelisse, pannakse need tegevuse enda tulemuste lehel lukku (nt ülesande või foorumi enda kaudu te seda hinnet enam muuta ei saa). Hinde lahti lukustamiseks klikkige hindajaraportis esmalt nuppu Luba muutmine, seejärel vastava hindelahtri juures toimetamise nuppu (hammasratast) ja eemaldage seade Kirjuta hinne üle  juurest linnuke.

Kodutööde jaotamine Moodle'is

Kui teil on vaja, et õppijad peaksid ise endale kodutöö valima (näiteks referaadi teema või retsenseeritava kursusekaaslase töö), on mugav kasutada vikit.

Kuna viki saab seadistada nii, et kõik kursusel osalejad (viki tüüp – koostöö viki) või mingi rühma liikmed (vastavalt rühmarežiimile) saavad muuta ühte vikilehte, võite vikisse luua tabeli teemadega, seminariettekannete aegadega vm ja paluda õppijatel oma nimi valitud teema või aja järele kirjutada.

Näide:    

Teema

Ettekande koostaja

Retsensent

Talverõõmud (kuupäev)

Tõnu

Mari

Suverõõmud (kuupäev)

Mari

Tiit

Pallimängud (kuupäev)

 

 

Viki muutmiseks peab klikkima lipikul Muuda ning pärast nupul Salvesta. Kui kursusel on kasutatud rühmavikit, tuleb esmalt viki vaatamiseks valida parempoolsest ülanurgast vastav rühm.

Samuti võib kasutada ka küsitlust, kus küsimusena esitatakse juhised ning valikvastustena valitavad teemad vm. Te saate määrata, mitu õppijat saab ühte teemat valida.

Veel saab luua nt paaris- või rühmatöö jaoks rühmad, kus rühmade kirjeldustena on vastava ülesande kirjeldused. Nii saavad õppijad rühma valimise tegevuse kaudu vastavalt ülesandele sobiva rühma valida. Kui nüüd luua kursusele foorum või viki ja panna see rühmarežiimi, on ühtlasi paaridel-rühmadel vahend üksteisega suhtlemiseks ning töö koostamiseks.

Tegevuste tutvustused leiate parempoolsest menüüst.