Kakskeelse lehestiku loomine

Kakskeelse lehestiku loomiseks on kõige lihtsam kasutada ühte lehestikku, millel on kaks eraldi menüüd - iga keele jaoks oma. Vastava keele lehtedele tuleb lisada keelevahetuse nupud.

 • Üks võimalus on lisada keelevahetuseks HTML-vidin ja lisada sinna tekst või nupud.
 • Teine variant on kasutada Sisus olevat vidinat Language switcher. Seda varianti tuleks kasutada juhul, kui lehestik sisaldab nt teste vm lehti, millel on tekstidega nupud.

Endaloodud keelevahetusnuppude kasutamisel tuleb:

 1. Luua üks lehestik.
 2. Luua primaarsele menüüle lisaks sekundaarne menüü.
 3. Luua lehed ning määrata iga lehe seadetes vastav menüü: primaarne või sekundaarne. 
 4. Lisada lehestikule endaloodud nupud keelevahetuseks ja muuta need nupud veebilinkideks, millest avaneb vastava keele avaleht.
 5. Lisada iga keele lehele õige menüü: primaarne või sekundaarne. 

Language switcheri kasutamisel tuleb:

 1. Luua üks lehestik.
 2. Määrata lehestiku seadetes lehestik kakskeelseks.
 3. Luua primaarsele menüüle lisaks sekundaarne menüü.
 4. Luua lehed ning määrata iga lehe seadetes vastav keel ja vastav menüü: primaarne või sekundaarne. 
 5. Lisada lehestikule nupp keelevahetuseks ja määrata leht, mis vastava keele nupust avaneb.
 6. Lisada iga keele lehele õige menüü: primaarne või sekundaarne. 

Klõpsa ja vaata näidet

Näiteks soovite luua lehestiku, mis on eesti- ja ingliskeelne ning kasutada Sisu keelevahetuse nuppe Language switcher.

1. Lehestiku saab määrata kakskeelseks menüüst Seaded - Üldised seaded - Otsingumootoritele optimeerimine (SEO)Multilanguage (märkeruut).

2. Siis tuleks lehestikus kasutada kahte menüüd: primaarset eesti keele jaoks ja sekundaarset inglise keele jaoks (või vastupidi). 

1

3. Uusi lehti luues saate valida, kumma menüü alla leht kuulub: Which Menu. Vajadusel saate menüüsse kuuluvust muuta (lehti vastava menüü alla lohistades) ka menüüde enda lehel: Menüüd. Samuti tuleks määrata lehe seadetes keel.
 


4. Paigutuse all (Välimus - Paigutus) saate lisada kõigile lehtedele keelevahetuse nupud. Kui vajate eesti ja inglise keele nuppe, saate kasutada Sisu enda nuppe (Language switcher). Kui vajate teisi keeli, peaksite keelevahetuse nupud ise uue HTML-vidinana (Custom Text/HTML) looma ja samal moel igale lehele sobivale kohale lisama (järgige eespool toodud Endaloodud keelevahetusnuppude kasutamise samme).

2

5. Paigutuse lehel saate määrata, et vaikimisi on kõigil lehtedel kasutusel nt primaarne menüü.

3

6. Seejärel peaksite avama ühekaupa kõik ingliskeelsed lehed ja muutma iga lehe paigutuses (hall suur hammasratas - Paigutus) primaarse menüü sekundaarseks.


7. Keelevahetuse nuppude seadistamiseks tuleb klikkida nuppude vidina hammasrattal. 

8. Eestikeelse lehestiku avalehe veebiaadressi lõpp tuleks sisestada lahtrisse ET Path ja ingliskeelse avalehe aadressi lõpp lahtrisse EN Path.