Küsitlus

Küsitlusena saab esitada ühe küsimuse ja anda ette mitu vastusevarianti, millest õppija saab valida ühe või mitu. Seadete lehel saab määrata, kas õppija saab enda valikut muuta, kas vastajate arv on limiteeritud, kas vastused on anonüümsed või avalikud. Küsitlus sobib näiteks tagasiside saamiseks, hääletamiseks, kuupäevade või teemade valimiseks. Õppejõud saab tulemused endale eksportida.

Kui küsitlus panna rühmarežiimi ja määrata vastustele limiidid, kehtivad need iga rühma jaoks (nt kui vastuse limiidiks on 10, saab igas rühmas 10 õppijat seda vastust valida). 

Küsitluse lisamiseks kursuse avalehele:

  • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Küsitlus
  • sisestage küsitlusele nimi ning kirjeldus
  • määrake seaded (muutmise ja anonüümsuse kohta)
  • määrake vajadusel igale vastusevariandile piirarv: märkige linnukesega Vastuste arvu piiramine ja sisestage iga vastusevariandi piirarv