1. Õppijate lisamine

Õppijaid on võimalik kursusele lisada kolmel moel: ÕISi kaudu (soovitatav), käsitsi, iseregistreerumise teel võtmega või ilma.

Pärast õppijate lisamist e-kursusele on kursuse nimi õppija Moodle'i avalehel Töölaud  ja ta pääseb kursusele selle nimel klikkides.

A. ÕISi kaudu

ÕISi kaudu on kõige lihtsam ja korrektsem. Nupulevajutusega lisatakse automaatselt kõik ÕISis ainele registreerunud õppijad e-kursusele, tekitatakse neile vajadusel Moodle'is kasutajatunnused ja saadetakse e-kiri vajaliku infoga. Õppijate e-kursusele lisamiseks peab olema loodud seos ÕISi ainekava ja e-kursuse vahel. Kui lõite varem Moodle'i kursuse põhja ÕISi ainekava juurest, siis on seos juba automaatselt olemas. Seose loomise eelduseks on see, et vastava õppeaine ainekava on ÕISis märgitud osaliselt või täielikult veebipõhiseks. 

Ainekava muutmiseks veebipõhiseks (kui seda pole juba tehtud):

 • avage ÕISis ainekava ja klõpsake nupul Muuda ainekava põhiandmeid
 • valige tunnuse Veebipõhine õpe rippmenüüst Osaliselt või Täielikult

Seose loomiseks ÕISi ainekava ja Moodle'i e-kursuse vahel:

 • klõpsake ÕISis ainekava juures nupul Halda Moodle'i seoseid
 • avanevas aknas Seosed Moodle'iga klõpsake nupul Seo olemasoleva Moodle'i kursusega
 • seose loomiseks sisestage tekstikasti soovitud e-kursuse lühinimi, mis kopeerige Moodle'ist e-kursuselt (kursusel olles pärast Töölaud  linki või Kursuse administreerimine, Muuda sätteid, Lühinimi)

NB! Kontrollige lühinimi kindlasti üle Moodle'i kursuselt, et vältida seose loomist vale e-kursusega ja õppijate ülekannet valele e-kursusele.

Õppijate automaatseks ülekandeks järgmisel ööl:

 • klõpsake ÕISi ainekava juures aknas Seosed Moodle'iga real Igaöine õppijate ülekanne lingil Alusta. Pärast vajutamist sooritatakse järgneval ööl esimene õppijate ülekanne. Pärast ülekannete alustamist uuendatakse Moodle'is õppijate nimistut kord ööpäevas lähtuvalt ÕISis ainele registreerunute nimekirjast.

Õppijate koheseks ülekandeks:

 • klõpsake real Igaöine õppijate ülekanne lingil Alusta 
 • klõpsake nupul Uuenda õppijaid Moodle'i kursusel

Kui te viimasel nupul ei vajuta, käivitub järgmisel ööl automaatne õppijate ülekanne.  Õppijate automaatseid ülekandeid ÕISist Moodle´i kursusele saab peatada, klikkides real Igaöine õppijate ülekanne lingil Lõpeta.

TÜ arvutivõrgu kasutajatunnust omavad ainele registreerunud isikud lisatakse õppija staatuses vastavale Moodle'i kursusele ning neile saadetakse e-postiga vastav teade. Kui õppijal puudub ÕISis e-posti aadress, ei saa teda Moodle'i kursusele lisada ning nende isikute kohta kuvatakse veateade. Need õppijad peate e-kursusele lisama käsitsi või teatama neile võtme, mille abil nad saavad kursusele siseneda. Uutel ÕISi kasutajatel on e-posti aadressi lisamine kohustuslik, kuid varem kasutajatunnuse saanutel võib e-posti aadressi info kasutajakontol puududa.

Nendele, kes on ÕISis ainele registreerunud, kuid ülikooli kasutajatunnust ei oma (nt täiendusõppe kursustele registreerunud), luuakse Moodle'i kasutajakonto automaatselt. Konto andmed edastatakse neile e-kirjaga.

Kui olete kord loonud seose ÕISi ainekava ja Moodle'is e-kursuse vahel ja alustanud igaöist õppijate ülekannet, siis hakkab ÕIS automaatselt igal ööl terve semestri jooksul vastava e-kursusega õppijate andmeid vahetama. Moodle'is lisatakse kursusele need, kes on ÕISis juurde registreerunud ning eemaldatakse need, kes on ÕISis ainelt maha registreerunud. Neid kasutajaid, kes on e-kursusele Moodle'is käsitsi lisatud, automaatselt e-kursuselt ei eemaldata.

NB! Ühele e-kursusele saab õppijaid lisada erinevatelt ÕISi ainekavadelt (nt nii statsi kui aü ainekavadelt). Eelduseks on see, et kõikidel nendel ainekavadel on seos vastava e-kursusega loodud ning alustatud igaöist õppijate ülekannet.

Rühmade moodustamine

Kui õppijad on ÕISi ainekava juures registreerunud rühmadesse ja toimub õppijate ülekandmine e-kursusele, siis moodustatakse e-kursusel õppijate ülekandmise hetkel automaatselt samasugused rühmad ja paigutatakse õppijad rühmadesse.

Rühmade moodustamise põhimõtted:

 • e-kursusel luuakse automaatselt samad rühmad nagu on ÕISis
 • õppijate andmete uuendamisel ÕISist uuendatakse ka Moodle'is olevate ÕISi rühmade koosseisu (nt kui keegi on ÕISis rühmast maha registreerunud, eemaldatakse ta ka Moodle'is vastavast rühmast, kui keegi vahetab ÕISis rühma, siis vahetatakse tal rühma ka Moodle'is). Õppejõu poolt e-kursusel käsitsi tehtud rühmi ja nende koosseise uuendamise käigus ei puututa
 • e-kursusel saab õppija olla ühes ÕISi rühmas pluss veel teistes rühmades, mis on õppejõu poolt käsitsi loodud ja kuhu ta on lisatud
 • kui e-kursusele tulevad õppijad kokku mitmest ÕISi ainekavast, kus on rühmad, siis e-kursusel luukse rühmad mõlema ainekava baasil. Kui sama õppija on mõlemale ainele registreerunud, siis võib ta e-kursusel kuuluda mitmesse ÕISi rühma

B. Käsitsi

Ise õppijate käsitsi lisamine sobib siis, kui õppejõud teab kõigi õppijate korrektseid nimesid, õppijatel on juba Moodle'i kasutajatunnus kinnitatud (on Moodle'isse sisenenud) ning õppijaid pole eriti palju ja mingil põhjusel pole nad ÕISis kursusele registreerunud. Käsitsi õppijate lisamiseks:

 • klõpsake vasakus menüüs Seadistused – Kasutajad – Registreeritud kasutajad
 • klõpsake paremas ülanurgas nuppu Registreeri kasutajaid
 • valige avaneva akna ülaosas olevas rippmenüüs sobiv roll
 • sisestage otsingulahtrisse õppija perenimi (eeldusel, et ta on oma kasutajatunnuse juba kinnitanud) ja käivitage otsing (nupp Otsi või klaviatuuril klahv Enter
 • klõpsake nimel ja nupul Registreeri kursusele
 • klõpsake nupul Lõpeta kasutajate registreerimine 
NB! Käsitsi lisatud õppijad tuleb pärast kursuse lõppu ka käsitsi kursuselt eemaldada.

C. Iseregistreerumine (võtmega või ilma)

Iseregistreerumine sobib siis, kui õppijaid on kursusel palju ja puudub info, kas neil Moodle'i kasutajatunnused on kinnitatud või mitte ja kui Moodle'is on ühel e-kursusel mitme aine õppijad korraga ja õppejõud ei soovi e-kursuse hindetabeli põhjal otse ÕISi protokolli luua vm. Sellisel juhul pääsevad õppijad Moodle'i kursustele õppejõu käest saadud võtme abil. 

Esmalt tuleb iseregistreerumise võimalus kursusele lisada: Seadistused - Kasutajad Registreerimise meetodid - rippmenüü Lisa meetod - Iseregistreerumine (Õppija).

Iseregistreerumise seadete lehel saate määrata ka registreerumise võtme. Võtmeks võib olla suvaline tähtede ja numbrite kombinatsioon, kuid pigem võiks valida sellise sõna, mille sisestamisel tekiks õppijal võimalikult vähe vigu. Sisestatud võtit näete, kui teete linnukese lahtrisse Ära varja. Salvestage muudatused ja saatke õppijatele juhised edasiseks tegutsemiseks. Võtmega sisenemisel saate ÕISis kursusele registreerunud õppijatele saata juhised (kursuse nime, veebiaadressi ja võtme) ÕISi kaudu e-kirjana. 

NB! Iseregistreerumisega sisenenud õppijad tuleb pärast kursuse lõppu käsitsi kursuselt eemaldada.