Õppematerjalide lisamine ja loomine (vahendid)

Õppematerjalid on tavaliselt iga e-kursuse lahutamatuks osaks. Alustades e-kursuse loomist, võib osa õppematerjale juba varem valmis olla (doc-, ppt-, pdf-failid), osa on olemas internetis ja osa võib luua Moodle'i enda vahenditega. Suure tõenäosusega on teil juba mingid õppematerjalid elektroonilisel kujul olemas: tekst, pildid, video-ja audiofailid. Kuidas neid siis oma e-kursusel ära kasutada?  Vaadake, millist tüüpi failidega on tegu. Kas teie õppematerjalid on doc-, html-, ppt-laiendiga? Millised on failide nimed?  

1. Jälgige, et teie failinimedes poleks tühikuid ja eestipäraseid täpitähti (õ ä ö ü). Kui teie failid on ebasobivate nimedega, nimetage need enne Moodle'isse viimist lihtsalt ümber. 

2. Ärge kasutage kursusel doc-, ppt- jms MS Office või ka Open Office faile.  Kui teie failid on doc- või ppt-laiendiga, salvestage need võimalusel pdf-ks (piltidega doc ja ppt), looge html-failid või kopeerige sisu Moodle'i lehele või raamatusse (piltideta, hüperlinkidega doc-fail). 

Kasulik on kursusel kasutatavad failid tõsta esmalt kursuse failide kausta (Seadistused – Kursuse failid – nupp Muuda kursuse faile – lohistate hiirega vajalikud failid failihaldusprogrammist kursuse failide aknasse (võite eelnevalt luua ka kaustu) – nupp Salvesta muudatused), kuna Moodle'i vahenditega kursusele lisatud failid reaalselt kursuse failide kausta ei salvestu.


Õppematerjale (sh juhendeid) lisatakse kursusele materjalidena Lisa vahend või tegevus menüüst.

Kursuse avalehele materjalide lisamiseks:

  1. lülituge muutmisrežiimi nupust  või plokist Seadistused - Luba muutmine
  2. muutmisrežiimis on iga sektsiooni paremas alanurgas on link - klõpsake sellel
  3. klõpsake soovitud vahendil - kõrval aknas näete valitud vahendi tutvustust
  4. klõpsake nupul Lisa

Olemasolevate õppematerjalide failide (pdf, flash, video, pildid, audio) lisamiseks kursusele on mitu võimalust: failina, kaustana, URL-na või viidete leheküljena.

Moodle'is õppematerjalide loomiseks on kaks vahendit: raamat ja leht. Mõlema vahendiga on mugav õppematerjale luua ja pärast muuta, kuid peate arvestama sellega, et loodud veebilehekülgi eraldi failidena kuhugi kättesaadavasse kohta automaatselt ei salvestata. Endale salvestamiseks võite kasutada loodud lehe ülemises vasakus nurgas olevat pdf-failiks salvestamise võimalust. Kui kasutada kursusel sõnastikku, milles on määratud automaatne kirjete linkimine, seotakse lehe ja raamatu tekstis olevad märksõnad otse sõnastiku selgitustega.