Õppematerjalide ülekandmine ÕISist Moodle'isse

Uues ÕISis ei ole enam võimalik õppeaine õppematerjale hoiustada ja üliõpilastega jagada. Soovitame juba praegu luua õppeainele e-tugi Moodle'is ja lisada õppematerjalid Moodle’i e-kursusele või luua avalik õpimoodul/sisupakett Sisu@UT vahendiga.

Õppematerjalide ülekandmiseks ÕISist Moodle'i kursusele toimige järgnevalt:

 1. Määrake ÕISi auditoorne ainekava osaliselt või täielikult veebipõhiseks (kui seda varem polnud tehtud):
  • avage ÕISis ainekava ja klõpsake nupul Muuda ainekava põhiandmeid
  • valige tunnuse Veebipõhine õpe rippmenüüst Osaliselt või Täielikult
    
 2. Kui õppeainel polnud varem Moodle'is kursust, siis looge õppeainele Moodle'i kursuse põhi
  • klõpsake ÕISis ainekava juures nupul Halda Moodle'i seoseid 
  • avanevas aknas Seosed Moodle'iga klõpsake nupul Loo uus Moodle'i kursus
    
 3. Veenduge, et Halda Moodle'i seoseid osas on ainekaval seos Moodle'i kursusega, kuhu soovite materjale üle kanda. Vajadusel looge seos, klõpsates nupul Seo olemasoleva Moodle'i kursusega.

  pilt
   
 4. Materjalide ülekandmiseks klõpsake Halda Moodle'i seoseid osas nupul Ekspordi õppematerjalid Moodle'isse.

  pilt
   
 5. Õppeaine õppematerjale saab erinevate ainekavade Halda Moodle'i seoseid alt lisada mitmele erinevale Moodle'i kursusele (nt päevaõppe ja sessioonõppe kursustele). 
   
 6. Automaatselt ei kanta üle audio-ja videofaile ning veebilinke.
   
 7. Ülekantud failide arvu kohta kuvatakse teile teade. Moodle'is paigutatakse ülekantud failid Kursuse failide kataloogi nimega ÕIS ning säilitatakse ÕISis olnud failide alamkataloogide struktuur.
  NB! Failide suure arvu korral võtab ülekandmine aega. Võite akna sulgeda ja mõne aja pärast kontrollida ülekantud failide seisu Moodle'i kursusel.
 8. Kui ÕISi ainekava juurest eksportida õppematerjale Moodle'isse korduvalt ja samanimeline fail kanti varem juba Moodle'i kursusele üle, siis seda uuesti Moodle'isse ei lisata.

Audio- ja videofailid ning õppematerjalide veebilingid

ÕISist ei kanta automaatselt üle audio-ja videofaile ning veebilinke. Audio- ja videofailid tuleb teil ise ÕISist alla laadida. Need on soovitatav lisada UTTVsse või YouTube'i ning viidata neile Moodle'i kursuselt (vahend URL). Õppematerjalide veebilingid tuleb teil ise Moodle'i kursusele lisada.

Moodle'i kursuse failide õppijatele kättesaadavaks tegemine

NB! Õppematerjalide eksportimine Moodle'i kursusele ei taga nende kättesaadavust õppijatele. Failid tuleb teil paigutada Moodle'i kursuse avalehele sobiva Moodle'i vahendi abil (nt Fail, Viidete lehekülg).