Õppejõule

NB! URKUNDi on uus nimi Ouriginal. Vastuvõtja-aadressid ning sisselogimine ei ole seoses nimevahetusega muutunud.
Vastavalt õppekorralduseeskirjale on üikoolil õigus kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid plagiaadituvastussüsteemi abil, laadides need üles URKUNDi andmebaasi. [jõustunud 02.05.2017]

Üliõpilastööde kontrollimine plagiaadituvastusprogrammi abil on üks osa tööde hindamisprotsessist. Õppejõud ei pea küsima üliõpilaselt nõusolekut tööde plagiaadituvastusprogrammiga kontrollimiseks, kuid soovitatav on sellest üliõpilasi teavitada.

Ouriginal on plagiaadituvastussüsteem, mis võrdleb sinna üleslaaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega:

 • internetis avalikult kättesaadavad materjalid
 • TÜ DSpace'is asuvas digitaalarhiivis olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd
 • Ouriginali andmebaasis olevad tekstid

Ouriginali üleslaetud tööd jäävad Ouriginali andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena.

Ouriginali keskkond ei ole tööde avaldamise keskkond. Ouriginali üleslaetud tööd ei ole andmebaasist otsinguga otsitavad. Materjalid, millele te kattuvuste korral Ouriginalis ligi pääsete, ei ole kasutatavad tsiteerimiseks ja refereerimiseks, va juhul, kui sama töö on kättesaadav avalikult internetist ja/või avalikest andmebaasidest. Viimasel juhul tuleb viidata avalikule allikale.

Plagiaadituvastustarkvara Ouriginal ei taotle kasutaja poolt sisestatavate dokumentide autoriõigust. Ouriginalil puudub õigus sisestatud materjali levitamiseks ning selle edastamiseks kolmandatele isikutele ilma dokumendi autori kirjaliku nõusolekuta. 

Üliõpilased iseseisvalt Ouriginali kasutada ei saa - oluline on õppejõu/juhendaja ja üliõpilase vaheline koostöö. 

Ouriginali kasutamine

Sisselogimine:

Ouriginal

 • Kui te klõpsate Ouriginali avalehelt https://www.ouriginal.com Log in, siis siis kasutage sisselogimiseks Log in to Webinbox (Global) linki või vana sisselogimise linki Access the old web inbox (sisselogimine toimub paremalt).
 • Tartu Ülikooli institutsiooni sisselogimise otselink: https://secure.urkund.com/login/sign-in
 • Valige rippmenüüst organisatsiooniks University of Tartu
 • Vajutage nupule Sign in via institution
 • Pärast Ouriginali sisenemist ja kasutustingimustega nõustumist saate süsteemist endale vastuvõtja-aadressi (analysis address) kujul eesnimi.perenimi.ut@analysis.urkund.com

Ouriginali abil saate kontrollida oma isiklikke töid ning üliõpilaste töid.

Ouriginali saab kasutada kolmel erineval viisil:

 • Logite sisse Ouriginali ja laete üles töö, mida soovite kontrollida. Raporti link saadetakse e-postiga ning raportit on võimalik vaadata ka Ouriginalis oma kontol.
 • Annate õppijatele oma OuriginalI vastuvõtja-aadressi ning õppija saadab sellele aadressile tavalise e-kirja koos kontrollitavate failidega, mis lisatakse kirjale manusena. Sellise kasutusviisi puhul saadetakse fai(id) automaatselt Ouriginali kontrollimisele ning te saate e-postiga teavituse raporti kättesaadavusest.
 • Lasete õppijatel kirjaliku töö esitada Moodle'i kursusel ülesande, foorumi või õpikoja vahendi abil. Moodle'isse on lisatud Ouriginali plugin, mille abil saab Ouriginali kontrollimisele saata ülesande, foorumi ja õpikoja vahendi abil õppija poolt esitatud faile (sobivad formaadid: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages). Ouriginali kasutamisel Moodle’is tuleb ülesande, foorumi või õpikoja sätetesse lisada ka õppejõu Ouriginali vastuvõtja-aadress (receiver address), mida saate järele vaadata Ouriginali sisse logides (analysis address).

Ouriginali Moodle’is kasutamise juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/urkundi-plugina-kasutamine

Ouriginali raport ja selle tõlgendamine

Ouriginal koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse, millised osad tekstis teiste allikatega kokku langevad.

Ouriginal kontrollib üleslaetava töö kattuvusi internetis ning Ouriginali andmebaasis olevate materjalide suhtes. Ouriginali poolt märgitud tekstide kattuvuste põhjal saab õppejõud analüüsida, kas tekstis esinevad tsitaadid on nõuetekohaselt vormistatud ning kas allikatele on korrektselt viidatud. Seda, kas kattuvuste korral on tegemist plagiaadiga või mitte, hindab õppejõud.

Ouriginali raporti kasutamise ja tõlgendamise võimalustest annab ülevaate järgnev joonis:

Ouriginali üleslaetud tööde arhiveerimise viisid

Ouriginali üleslaetud tööd jäävad Ouriginali andmebaasi ning neid kasutatakse omakorda edaspidi allikatena, mille vastu üleslaetavaid töid kontrollitakse. 

TÜ töötaja andmed lisatakse üleslaetud dokumendile sisselogimisel kinnitatud andmete alusel. Õppijad saavad faili üles laadides Ouriginalist kirja, mille kaudu on soovitatav minna üleslaetud tööle oma andmed juurde lisama (eriti juhul kui e-posti aadress ei viita nimele), sest see kaitseb töö omaniku autoriõigusi.

Ouriginali raportid sisaldavad linke arhiveeritud indekseeritud dokumentidele, mis sisaldavad kattuvusi, välja arvatud juhul kui dokumendi autor on selle keelanud (exempt document).

Juhul, kui autor ei soovi oma tööd hoida Ouriginalis indekseerituna, siis on tal võimalus dokument indekseeritud andmebaasist vabastada (exempt). Selleks tuleb peale töö esitamist järgida Ouriginali poolt saadetud kirjas olevaid juhiseid. Seejuures jääb töö ikkagi Ouriginali andmebaasi ning edaspidi võrreldakse üleslaetud töid ka selle tööga, kuid töö sisu puhul kuvatakse vaid kattuvad osad ning tööd pole võimalik tervikuna näha ja alla laadida. Kuvatakse ka dokumendi nimi, haridusasutuse nimi ja õppejõu vastuvõtja-aadress, kelle kaudu töö on üles laetud.

Abi

Moodle’i Ouriginali plugina tehniliste probleemide ja küsimuste korral või kui soovite individuaalset juhendamist, võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga (vt https://ut.ee/et/opetamisoskuste-konsultandid-oppedisainerid) või kirjutage TÜ elukestva õppe keskuse aadressil eope@ut.ee.

Kui te soovite abi raporti tõlgendamisel, siis võtke ühendust personaliarenduskeskuse oma valdkonna õpetamisoskuste arendamise konsultandiga.