Sõnastik

  • Plüomeetrilised harjutused

    Harjutused, mille sooritamisel teeb lihas läbi ekstsentrilise faasi (lihas pikeneb), millele järgneb võimas kontsentriline faas (lihas lüheneb), näiteks sügavushüpped, hüplemised jne.