Statistika otsing

Statistika andmebaasi avalehel on kaks võimlust otsingu alustamiseks: otsingusõna sisestamine ning otsinguvaldkonna valimine. Avalehel on lingid ka rahvusvaheliste organisatsioonide statistilistele andmebaasidele.

Andmebaasi otsinguvõimalused.

Esimene varint: sisestades otsingukasti sõna õpilased ja valides valdkonnaks sotsiaalelu, saame nimekirja kõikdest sotsiaalelu alamrubriikide andmekogudest, mis sisaldavad statistikat õpilaste kohta. Klõpsates andmekogu pealkirjal saab teha täpse päringu etteantud võimalustega.

Väljavõte andmestike loetelust otsinguga õpilased.

Teine variant on valida paremat tulbast valdkond. 

Klõpsame näiteks Sotsiaalelu. Avaneb teemade puu. Siit tuleb ise valida kitsam teema. Teemal klõpsates avaneb andmestike loetelu. Kui eesmärk on leida õpilasi puudutavat statistikat, siis kindlasti leiab seda hariduse rubriigis, kuid noorte kohta käivaid andmeid on ka teistes rubriikides. Seal pole aga fikseeritud, kas nad on õpilased või mitte. Seega annavad sõnaotsing ja teemade kaupa otsing erinevaid võimalusi jätkamiseks.  

Otsing valdkondade järgi.

back forward