Statistika otsing

Statistika andmebaasi avalehel on kaks võimlust otsingu alustamiseks: otsingusõna sisestamine ning otsinguvaldkonna valimine. 

a

Andmebaasi otsinguvõimalused.

Esimene varint: sisestades otsingukasti sõna üliõpila* (sõnalõpu asendamine tärniga võimaldab leida sõna erinevate lõppudega) saame nimekirja kõikdest andmekogudest, mis sisaldavad statistikat üliüpilaste kohat. Klõpsates andmekogu pealkirjal saab teha täpse päringu etteantud võimalustega.

a

Väljavõte andmestike loetelust otsinguga üliõpila* .

Teine variant on valida valdkond. Klõpsame näiteks Sotsiaalelu. Avaneb teemade puu. Siit tuleb ise valida kitsam teema. Teemal klõpsates avaneb andmestike loetelu. Kui eesmärk on leida üliõpilasi puudutavat statistikat, siis kindlasti leiab seda hariduse rubriigis kõrgharidus all, kuid noorte kohta käivaid andmeid on ka teistes rubriikides. Seal pole aga fikseeritud, kas nad on üliõpilased või mitte. Seega annavad sõnaotsing ja teemade kaupa otsing erinevaid võimalusi jätkamiseks.  

s

Otsing valdkondade järgi.

Iga andmetabeli pealkirja ees on unikaalne kood, mida saab kasutada otsingus. Pealkirja järel on tabeli uuendamise kuupäev.

 

 

 

 

back forward