Eesti statistika andmebaas

Eesti Statistikaamet kogub Eesti kohta statistilisi andmeid ja teeb need oma kodulehel kättesaadavaks. Lisaks saab siit ka välismaiste organisatsioonide statistikat. Eesti statistika andmebaas moodustatakse asutuste aruannete andmetest või spetsiaalselt kogutud statistilistest andmetest (näiteks rahvaloendused). Andmebaas on jaotatud kaheks: riiklik statistika (sisaldab riiklikke andmeid ka regioonide kohta) ja regionaalarengu statistika (sisaldab andmeid maakondade ja piirkondade kaupa).

back forward