Andmetabeli moodustamine

Kui olete teemade nimekirjast vajaliku leidnud, saate enda valitud andmete põhjal tabeli moodustada. Klõpsame näiteks teemal KUT65: VÄHEMALT 10-AASTASED VIIMASE 12 KUU JOOKSUL TELEVISIOONISAADETE EELISTUSTE JA ISIKUTE RÜHMA JÄRGI. Järgmisel lehel saate valida, millistest andmetest väljavõte moodustatakse.

Andmete valimine.

Igast valikuaknast tuleb vähemalt üks näitaja valida. Kui soovite valida rohkem, hoidke all CTRL klahvi. Antud näites aastaid muuta ei saa, saab valida, kas soovite tulemusi protsentides või vastanud isikute arvu; vastajatest on valitud 2 vanuserühma ning telesaadetest 4 tüüpi. Tulemused esitatakse tabelina.

Otsingutulemuste tabel.

Andmetega töötamiseks saab valida võimalusi tabeli ülaltservast  hüpikaknast. Tabeli saab ka failina alla laadida või andmetest diagrammi moodustada. Juhised andmetega töötamiseks on tabeli kohal ikoonidena.

Joonis 7. Diagrammi moodustamine.

Erinevate diagrammide moodustamiseks valige ülaltservast Seaded.

back forward