DIGAR Eesti artiklid

DIGAR Eesti artiklid (http://dea.digar.ee) on uus Eesti artiklite portaal, mille eesmärgiks on koondada kõik Eesti ajalehed, ajakirjad jt perioodilised väljaanded ühte kohta ja pakkuda juurdepääsu nende sisule. Siit leiab 

  • 1821. aastast ilmunud Eesti ajalehed (nõukogude perioodi ajalehti ei ole veel lisatud)
  • 2017. aastast ilmunud ajakirjad ja jätkväljaanded. 

 Vanemaid ajakirju (enne 2017. a  ilmunud) vaadake digitaalarhiivis DIGAR, vt ka õppematerjalide järgmine peatükk. 

Otsing

Otsing andmebaasis DIGARi Eesti artiklid erineb ESTERi ja ISE otsingust, kuna siin saab otsida kogu tekstist. Otsingusõnu võib vabamalt valida, kuid heade tulemuste saamiseks peavad need olema sisult täpsed. Artiklite leidmiseks tuleb sisestada otsitav(ad) sõna(d) otsingukasti. Vaikimisi otsitakse kogu tekstist. Alates 2014. aastast lisatud väljaannete puhul toimib ka otsing rippmenüüst valitud artikli pealkirja või autori järgi, kuid vanemate ajalehtede puhul tuleb praegu teha kõik otsingud täistekstist.  

Otsingul saab kasutada jutumärke täpse fraasi otsimiseks, loogikaoperaatoreid otsingu täpsustamiseks ning tärni otsingusõna katkestamiseks. Vt ka õppematerjali Päringu koostamine.

Otsingukasti paremas servas saab valida detailse otsingu, kus saab valida, et otsitakse ainult kõikidest ajalehtedest, ajakirjadest või jätkväljaannetest. Samuti saab otsingut täpsustada väljaande nimetus(t)ega ja ilmumisajaga.    

Otsingutulemuste lehel vasakul saab tulemusi piirata väljaannete, autorite, keele, täpsemate aastate, teema jm tunnuste järgi.  Vaikimisi on tulemused järjestatud relevantsuse  järgi, seda saab muuta, klõpsates tulemuste lehel üleval vasakul mustas kastis oleval noolekesel. 

Juurdepääs täistekstidele võib olla igal väljaandel erinev. Kui klõpsate andmebaasi üleval ribal VÄLJAANDED ja edasi väljaannete loetelus pealkirjal, avaneb täpsem info täistekstide kättesaadavuse ning kasutusõiguste kohta.

ff

Vanad ajalehed on sisse skaneeritud tekstituvastusega. Kuna gooti kirja ning tuhmunud teksti pole masinad alati välja lugenud, esineb tulemustes palju  valesti välja loetud sõnu. See teeb otsingutulemused ebatäpseks, kuid artikli skript  aitab sisu tuvastada.


Andmebaas näitab kõrvuti artikli originaali ja skripti.

Andmebaasi põhjaliku kasutusjuhendi leiate andmebaasi avalehel ABI nupule klõpsates

Vt ka RR koolitust DIGARi Eesti ajalehed: Kuidas otsida artikleid ja mida nendega teha? või pikemat veebiseminari Portaal DIGARi Eesti ajalehed

Vanade ajalehtede (ilmunud 1944. aastani) artikleid on mugav otsida Eesti ajakirjanduse analüütilise bibliograafia andmebaasis http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/, sest seal saab teha täpsemaid otsinguid. Peale märksõnade saab seal otsida nimede, kohanimede, asutuste ja isikunimede  järgi. Tulemused on koos lühikese sisukokkuvõttega. Andmebaas ei sisalda kuulutusi. Kirje juurest viib link andmebaasi DIGAR Eesti artiklid http://dea.digar.ee, kus on näha artikli originaal ja automaatselt tuvastatud tekst. 

 

back forward