Teadusinfo otsingumootorid

Otsingumootorid 

Otsingumootorid võimaldavad otsida korraga  paljudes teadusandmebaasides, arhiivides ja vabas internetis. Materjalide hulgas on nii parooliga kaitstud kui ka vabalt kättesaadavaid tekste, videoid, käsikirju ja pilte. Täpsemaid tulemusi annavad need otsingumootorid, mis on mõeldud kindlat tüüpi materjalide leidmiseks.

Väitekirjad digiarhiivides

NDLDT (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)  veebilehel on lingid maailma erinevatele digiarhiividele ning e-väitekirjade otsingumootoritele,  sh 

Teadusandmed digiarhiivides

re3data.org http://service.re3data.org/search/results/filter/?term=&d=25 - teadusandmete otsinguvahend. Täpsemalt vt Teadusandmete otsinguvahendid

Laiapõhjaline otsing

WorldWideScience.org http://worldwidescience.org/ otsing erinevatel teemadel, täpsemad tulemused on loodusteaduste ja meditsiinialaste materjalide otsimisel. Tulemused on väga erinevatest valdkondadest. Otsingumootoril on juurdepääs paljudele digiarhiividele  ja teadusandmebaasidele, kuid otsitakse ka uudiste arhiividest ja vabast veebist.  Infot leitakse vahel sellistest andmebaasidest, mille sisu Google'iga välja ei tule (näiteks Eesti artiklite andmebaasi ISE artiklid). Otsingutulemused on süstematiseeritud sarnaselt EBSCOga, st nende piiramine on lihtsam kui Google'is. Eraldi saki all kuvatakse tulemused teadusandmete  arhiividest.

Täistekstiotsingu näide monosodium glutamate

h 

Vasakus menüüs saab piirata tulemusi aastatega, teemaga, autoriga, maaga jne. Keskmises alas saab lisaks piirata andmebaasiga, kust tulemused on saadud (pildil Limit to: OpenAire). Eraldi saab valida tekstid (sakk Papers), videomaterjalid (sakk Multimedia) või teadusandmed (sakk Data/Software, kus on uurimistööde andmete faile). Paremas aknas on infootsijale toeks Vikipeedia teemakohane artikkel. Klõpsates üleval paremal sources complete on näha, millistes andmebaasides otsing tehti ja palju tulemusi saadi (Results). Paremate tulemuste saamiseks on igas andmebaasis võimalik eraldi põhjalikumaid otsinguid teha aastate, autorite, teemade, maade ja veel paljude parameetrite järgi.

Visuaalotsingu näide (vasakus menüüs sakk VISUAL)

 f

näitab graafiliselt, kuidas otsingutulemused jagunevad teemade järgi. Libistage hiirega mööda graafiku värvilist ala. Ringi keskele ilmuvad teemad ja leitud vastete arv. Topeltklõps avab tulemused paremas aknas ning muudab graafikut vastavalt valikutele.