Test

e-varamu

Küsimuste arv:1
Avatud:alati
Lävend:51 %
Tagasi liikumine:lubatud

Enesetest: E-varamu

Küsimuste arv:0
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: Digiarhiivid

Küsimuste arv:4
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: Digitaalarhiiv DIGAR

Küsimuste arv:4
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: DIGARi Eesti artiklid

Küsimuste arv:5
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: Internetiotsing

Küsimuste arv:6
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: Õigused teoste kasutamiseks

Küsimuste arv:2
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: Info eetiline kasutamine

Küsimuste arv:4
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: E-kataloog ESTER

Testis on ka paar otsinguküsimust. Need võivad tunduda keerulised, sest pole ette antud, kuidas otsida. Kui olete õppematerjalid läbi vaadanud, siis oskate kindlasti alustada. Kui olete kogu testi ära teinud, siis näete küsimuste tagasisidest, kuidas tuleks antud otsingut teha. 

Küsimuste arv:7
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Enesetest: EBSCO andmebaasid

Küsimuste arv:5
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud

Lehed