Enesetest: E-varamu

2 questions
 1. Tehke E-varamus lihtotsing fraasiga "tervislik toitumine". Kes on sel teemal kõige rohkem kirjutisi avaldanud?

  Mai Maser

  Urmas Kokassaar

  Mihkel Zilmer

 2. Leidke E-varamust teavikud, mille pealkirjas esinevad sõnad infopädevus* või infokirjaoskus* (tärni kasutamine võimaldab leida erinevate lõppudega sõnu). Millisest allikast leitakse kõige rohkem tulemusi?

  ESTER

  ETERA

  ISE

  DSpace