Enesetest: EBSCO andmebaasid

5 questions
 1. Kõik EBSCO andmebaasid on vabalt kättesaadavad.

 2. Valige EBSCO andmebaaside nimekirjast välja andmebaasid Academic Search Complete, MasterFILE Premier, Business Source Complete ja ERIC. Tehke otsing ning leidke artikkel "ESTONIAN STUDENTS' PERCEPTION AND DEFINITION OF CYBERBULLYING". Milline andmebaas viib täistekstini?

  ERIC

  Academic Search Complete

  MasterFILE Premiere

  Business Source Complete

 3. MasterFILE Premier on andmebaas, mis on mõeldud spetsiaalselt  

  jaoks.

 4. Otsige EBSCO andmebaasidest üles artikkel "Gastrocnemius muscle tone, elasticity, and stiffness in association with postural control characteristics in young men" ja lohistage erinevatesse gruppidesse: a) autorite endi lisatud artikli sisu kirjeldavad sõnad ja b) märksõnastajate lisatud märksõnad.

  BIOMECHANICS
  biomechanics
  postural sway
  postural muscle tone
  SKELETAL muscle
  STIFFNESS (Mechanics)
  body balance
  KINESIOLOGY
  kinesiology
  YOUNG men --Physiology
  passive resting tone
  POSTURE
  Autorite lisatud sisu kirjeldavad sõnad (Author-Supplied Keywords)
  Märksõnastajate lisatud märksõnad (Subjects)
 5. Otsite kirjandust noorte kehalise aktiivsuse kohta. Missugune valik annab kõige täpsemad tulemused?

  youth AND children NOT (physical activity)

  (youth OR child*) AND "physical activity"

  youth AND child* OR "physical activity"

  (youth AND children) AND "physical activity"